Trang chủ Các loại thuế khác Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15

Đăng bởi My Dung

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15 – Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 quy định chính sách, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, Nghị định 15 hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ được nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định. Cụ thể:

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8%.

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

– Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp không lập riêng sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

– Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

– Cơ sở kinh doanh tại điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

>>> Xem thêm: 4 lưu ý về giảm thuế GTGT theo Nghị định 15

Trường hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% (đã giảm 2%)

– Tại dòng thuế suất giá trị gia tăng ghi: 8%

– Tiền thuế giá trị gia tăng, Tổng tiền người mua phải thanh toán tính và ghi theo thuế suất 8% ở trên.

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15 1

Trường hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng

– Tại cột Thành tiền: Ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

– Tại dòng Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ: Tính và ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu. Đồng thời, ghi chú: “Đã giảm … (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng”.

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15 3

Chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Do đó, khi mở tờ khai hải quan nhập khẩu, người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS của Tổng Cục Hải quan theo Công văn 370/TCHQ-TXNK ngày 28/01/2022:

– Chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

– Việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB195 chỉ áp dụng với tờ khai Hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/02/2022 (tương ứng chỉ tiêu Ngày đăng ký trên mặt Tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/02/2022 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai nhỏ hơn 0h00’ ngày 01/02/2022), không được áp dụng thuế thuế thuế giá trị gia tăng 8% (khai báo mã VB195).

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15 4

Trên đây, ĐLT Tín Tâm Việt đã có những tổng hợp và hướng dẫn liên quan tới chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 15 của Chính phủ và việc xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15.

Mong rằng thông qua bài viết sẽ giúp các doanh nghiệp cập nhật các chính sách và quy định liên quan để thực hiện cho đúng và đầy đủ, tránh các vướng mắc có thể phát sinh.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận