Trang chủ Tin tức Các văn bản về hoá đơn-chứng từ sẽ hết hiệu lực từ 01/07/2022

Các văn bản về hoá đơn-chứng từ sẽ hết hiệu lực từ 01/07/2022

Đăng bởi My Dung

Các văn bản về hoá đơn-chứng từ sẽ hết hiệu lực từ 01/07/2022 – Kể từ ngày 01/07/2022, nhiều loại văn bản về hóa đơn-chứng từ sẽ hết hiệu lực. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định những nội dung mới quan trọng về hóa đơn điện tử. Vậy các văn bản nào về hóa đơn – chứng từ  sẽ hết hiệu lực từ 01/07/2022? Hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng như thế nào? Sau đây, ĐLT Tín Tâm Việt sẽ gửi đến các bạn nội dung tổng hợp chi tiết về 14 văn bản về hóa đơn-chứng từ sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

hoá đơn - chứng từ sẽ hết hiệu lực 1-7-2022

Trước khi áp dụng những quy định mới về hóa đơn điện tử, kể từ ngày 01/07/2022 sẽ có 14 văn bản về hóa đơn-chứng từ sẽ hết hiệu lực thi hành, cụ thể được liệt kê như sau:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010.
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.
 • Thông tư số 191/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 • Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Quyết định số 526/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Quyết định số 2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.
 • Thông tư số 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
 • Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.
 • Thông tư số 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử.

>>> Xem thêm: Chính sách mới được áp dụng trong năm 2022

Thông tư số 78/2021/TT-BTC được ban hành ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.

hoá đơn - chứng từ sẽ hết hiệu lực 1-7-2022 2

Theo quyết định Chính phủ ban hành, tất cả các cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin phải chuyển sang áp dụng HĐĐT trừ một số trường hợp như sau:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Hợp tác xã;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn…

Như vậy, từ ngày 01/07/2021, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải sẽ phải “tạm biệt” với hóa đơn giấy và làm quen với hình thức chứng từ, HĐĐT. Trong trường hợp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp không đủ điều kiện áp dụng sẽ sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong vòng 12 tháng và được cơ quan thuế đưa ra giải pháp phù hợp áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử. Trường hợp này được quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP khi:

Không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập HĐĐT để sử dụng HĐĐT và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đáp ứng đủ các tiêu chí, quy định về hóa đơn, chứng từ được Bộ Tài chính khuyến khích thực hiện trước ngày 1/7/2022.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận