Trang chủ Uncategorized Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi được không?

Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi được không?

Đăng bởi My Dung

Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi được không? – Quy định về cách cách tính thuế và việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với người lao động (NLĐ) có thu nhập từ 2 nơi được tính khác với NLĐ chỉ có thu nhập tại một nơi. Nhiều người thắc mắc: Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi được không? Mời các bạn tìm hiểu bài viết sau đây của Đại lý thuế Tín Tâm Việt.

Căn cứ Điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nộp thuế TNCN bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Với cá nhân cư trú:

+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong 1 năm dương lịch hoặc theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong 2 trường hợp như sau:

Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về nơi cư trú.

Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở.

– Với cá nhân không cư trú là người không đáp ứng được những điều kiện đã nêu trên.

Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi được không?

Theo Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế TNCN, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại 2 hoặc nhiều nơi thì khi tính thuế TNCN cần lưu ý thời hạn của HĐLĐ và mức lương để xác định cách tính thuế TNCN cho chính xác. Theo đó:

Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên và ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán…) có mức lương từ 2 triệu đồng/lần hoặc 2 triệu đồng/tháng trở lên thì nơi ký hợp đồng dưới 3 tháng phải khấu trừ 10% (Không được làm cam kết vì có thu nhập 2 nơi).

Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán…) có mức lương dưới 2 triệu đồng/lần hoặc 2 triệu đồng/tháng thì nơi ký hợp đồng dưới 3 tháng không bị khấu trừ thuế TNCN.

Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi được không? 1

Các trường hợp được nêu tại Tiết d.2, Điểm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP được ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Theo đó, để ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới theo quy định tại Điểm d.1 Khoản này.

>>> Xem thêm: Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 theo Thông tư 80?

Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi được không? 3

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy, người muốn ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi phải ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế.

Để lại một bình luận