Trang chủ Uncategorized Trường hợp nào được hủy hóa đơn điện tử?

Trường hợp nào được hủy hóa đơn điện tử?

Đăng bởi My Dung

Trường hợp nào được hủy hóa đơn điện tử? – Biên bản hủy hóa đơn điện tử được lập và sử dụng trong trường hợp nào luôn là thắc mắc của nhiều người. Đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử theo luật. Trong quá trình sử dụng, chúng ta không thể tránh khỏi những trường hợp cần hủy hóa đơn. Cùng tìm hiểu các quy định về trường hợp này trong bài viết dưới đây nhé.

Hủy hóa đơn được hiểu đơn giản là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng. Sau khi thống nhất, hai bên tiến hành lập Biên bản hủy hóa đơn theo mẫu quy định.

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là biên bản ghi nhận lại diễn biến sự việc đã diễn ra trong quá trình hủy hóa đơn. Nó ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy. Và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.

hủy hóa đơn điện tử

– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý HĐ đặt in hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn chậm nhất 30 ngày. Kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án. Thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Với trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua có sai sót. Thì lập biên bản thu hồi hoặc biên bản điều chỉnh sai sót chứ không lập biên bản hủy hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

– Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

– Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

– Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn. Và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

>>> Xem thêm: Sự khác nhau giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn

Căn cứ vào Điều 29, Thông tư 39/2014/TT-BTC, kế toán và doanh nghiệp khi muốn lập biên bản hủy hóa đơn điện tử thì sẽ theo quy trình sau:

Bước 1: Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Khi phát hiện có hóa đơn GTGT cần phải hủy theo đúng quy định pháp luật. Thì bước đầu tiên các đơn vị KD cần làm là lập bảng kiểm kê tất cả các hóa đơn cần hủy bỏ.

hủy hóa đơn điện tử 1

Bước 2: Lập hội đồng hủy hóa đơn

Tiếp đó, bước thứ hai các đơn vị kinh doanh cần làm là thành lập hội đồng hủy hóa đơn.

Hội đồng hủy hóa đơn này bắt buộc phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Lưu ý rằng, riêng các hộ, cá nhân KD khi hủy hóa đơn sẽ không không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

Bước 3: Ký biên bản hủy hóa đơn điện tử

Cuối cùng, để hoàn tất thủ tục hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn cần phải ký vào biên bản hủy hóa đơn GTGT và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP. Và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày … /…/2021. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

 

BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính   Số lượng Đơn giá

Thành tiền

 

Tổng cộng  ………………

Thuế GTGT   ………………

Tổng số      ………………

(Bằng chữ:…………………………………………………)

  1. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Vừa rồi là những chia sẻ của ĐLT Tín Tâm về biên bản hủy hóa đơn điện tử chuẩn nhất hiện nay.  Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến ĐLT Tín Tâm Việt để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.

Để lại một bình luận