Trang chủ Hướng dẫn kế toán Tiền thưởng doanh số có phải xuất hoá đơn không?

Tiền thưởng doanh số có phải xuất hoá đơn không?

Đăng bởi My Dung

Tiền thưởng doanh số có phải xuất hoá đơn không? – Các khoản tiền thưởng doanh số, tiền hỗ trợ, tiền khuyến mại, quảng cáo,… là các những khoản khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng trong việc xuất hóa đơn và kê khai thuế. Vậy tiền thưởng doanh số có phải xuất hoá đơn không? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp các vướng mắc này.

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC, các trường hợp không phải xuất hóa đơn bao gồm:

– Các khoản bồi thường thu về bằng tiền: Tiền hỗ trợ, tiền thưởng, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và một số khoản thu tài chính khác (ngoại trừ khoản bồi thường bằng hiện vật, hàng hóa).

– Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, không cư trú tại Việt Nam, các dịch vụ này được thực hiện ở nước ngoài, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định.

– Chi phí mua tài sản của cá nhân, tổ chức không kinh doanh không phải là người nộp thuế GTGT.

– Thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tiền thưởng doanh số có phải xuất hoá đơn không? 3

– Tài sản cố định đang sử dụng, đã trích khấu hao khi điều chuyển giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT (tuy nhiên phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản).

Như vậy, theo như quy định trên thì tiền thưởng là khoản chi phí không cần phải xuất hoá đơn. Vậy cụ thể với khoản tiền thưởng doanh số thì sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung này trong phần tiếp theo nhé

>>> Xem thêm: Có được xuất hóa đơn theo từng lần thanh toán không?

– Căn cứ theo quy định tại Công văn 69565/CT-TTHT V/v chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số thì khoản “tiền thưởng doanh số” thuộc diện miễn kê khai nộp thuế GTGT (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ). Vì thế, doanh nghiệp sẽ không phải lập hóa đơn, thay vào đó khách hàng sẽ phải lập chứng từ thu khi nhận khoản thưởng này.

Tiền thưởng doanh số có phải xuất hoá đơn không?

– Theo nội dung Công văn 488/TCT-CS năm 2013, Tổng Cục Thuế  cũng nêu rõ các khoản thưởng doanh số được xem như khoản chiết khấu thương mại. Do đó, doanh nghiệp thực hiện tương tự như các quy định về chiết khấu thương mại

+ Trường hợp chiết khấu thương mại, giảm giá niêm yết cho khách hàng với số lượng lớn: Công ty lập hóa đơn bán hàng theo hướng dẫn tại Khoản 2.5, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

+ Nếu công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mại đối với khách hàng căn cứ vào doanh số bán hàng hóa thì khoản chiết khấu thương mại đó được tính điều chỉnh dựa trên hóa đơn bán hàng của lần mua cuối cùng hoặc điều chỉnh trên hóa đơn vào kỳ tiếp theo.

+ Trường hợp khoản tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu bán hàng: công ty được lập hóa đơn điều chỉnh kèm theo bảng kê số các hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền và tiền thuế cần điều chỉnh. Bên bán và bên mua căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh để kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu vào và đầu ra.

Tiền thưởng doanh số có phải xuất hoá đơn không? 1

– Trường hợp doanh nghiệp có chi các khoản tiền hỗ trợ cho đại lý, nhà phân phối hoặc đối tác nhằm đảm bảo mức lợi nhuận nhất định đã thỏa thuận trước:

+ Hỗ trợ không điều kiện: Không cần lập hóa đơn, chỉ cần chứng từ thanh toán. Công ty lập chứng từ chi, nhà phân phối lập chứng từ thu theo quy định.

+ Hỗ trợ có điều kiện: Phải lập hóa đơn.

Trên đây là nội dung giải đáp thắc mắc: Nhận tiền thưởng doanh số có phải xuất hóa đơn không? Doanh nghiệp cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, áp dụng theo quy định tại Công văn số 59565/CT-TTHT để nắm được nghiệp vụ cần thực hiện.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận