Trang chủ Tin tức Các thông tư về quản lý thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022

Các thông tư về quản lý thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022

Đăng bởi My Dung

Pháp luật về quản lý thuế hiện hành đang được điều chỉnh bởi Luật quản lý Thuế 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Bài viết hôm nay, ĐLT Tín Tâm Việt sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn 7 thông tư về về thuế sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Các thông tư về quản lý thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022

STT

Số văn bản

Nội dung

1 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.
2 Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
3 Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 Sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
4 Thông tư 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 Về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.
5 Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.
6 Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017 Sửa đổi khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
7 Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 Về sửa đổi tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Trên đây là chia sẻ của ĐLT Tín Tâm Việt về các Thông tư quản lý thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022

 

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận