Trang chủ Thuế thu nhập Doanh nghiệp Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý trong năm 2023

Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý trong năm 2023

Đăng bởi My Dung

Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý trong năm 2023 – Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV năm 2022 là ngày mấy của năm 2023? – Ngọc Huyền (Phú Yên)

Về vấn đề này, ĐLT Tín Tâm Việt giải đáp như sau:

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Đồng thời, khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định sau:

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý trong năm 2023

Như vậy, thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý trong năm 2023 như sau:

– Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý IV năm 2022: chậm nhất là ngày 30/01/2023.

– Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý I năm 2023:

Năm 2023, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động người lao động sẽ kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023 nên thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 04/5/2023.

– Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý II năm 2023:

Ngày 30/7/2023 là ngày chủ nhật nên thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý II năm 2023 là ngày 31/7/2023.

– Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý III năm 2023: chậm nhất là ngày 30/10/2023.

– Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý IV năm 2023: chậm nhất là ngày 30/01/2024.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý

Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý trong năm 2023 1

Điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) quy định như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế TNDN kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này).

Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số TNDN tạm nộp quý.

Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý.

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm nộp thuế TNDN tạm tính để không bị phạt

Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý trong năm 2023 3

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế TNDN theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được.

Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán TNDN năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án.

Như vậy, số thuế TNDN tạm nộp 04 quý không được thấp hơn 80% của năm.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận