Trang chủ Thuế thu nhập cá nhân Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN năm 2022

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN năm 2022

Đăng bởi My Dung

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN năm 2022 – Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được đóng bởi cá nhân khi tham gia lao động, ký hợp đồng làm việc. Trong một vài trường hợp, phần thuế nộp cao hơn mức thuế cần phải nộp trong năm thì người lao động có thể yêu cầu hoàn phần thuế đóng dư. Để hiểu hơn về thời gian và thủ tục hoàn thuế TNCN, hãy theo dõi bài viết dưới đây của ĐLT Tín Tâm Việt nhé.

️Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc người nộp thuế TNCN sẽ được hoàn lại một phần tiền từ số thuế đã nộp trong năm quyết toán từ Cơ quan thuế, nếu phù hợp với các điều kiện quy định do Pháp luật ban hành.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN năm 2022 1

Theo điều 70 của Luật quản lý thuế 38/2019/QH14:

“1. Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Cơ quan thuế hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật này.”

Theo Khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007:

Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Ngoài ra, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau

▪️ Cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ 3 thu thập, thực hiện thay việc quyết toán thuế thì việc hoàn thuế sẽ phải thông qua tổ chức, cá nhân được ủy quyền. Với trường hợp nộp thừa có thể bù trừ vào kỳ nộp thuế sau hoặc trả lại cho cá nhân nếu có yêu cầu.

▪️  Bên cạnh đó, cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể chọn bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc yêu cầu hoàn thuế.

▪️ Văn bản yêu cầu hoàn thuế

▪️ Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế

Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế thông qua các hình thức sau đây:

▪️ Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;

▪️ Gửi hồ sơ qua đường bưu chính;

▪️ Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN: thông thường cùng với thời hạn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Căn cứ theo Quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:

– Đối với tổ chức trả thu nhập: thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

– Trường hợp nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cá có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt  đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

– Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2022

– Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/4/2202.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN năm 2022

Theo Điều 74 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

▪️  Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế quản lý có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

▪️  Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan thuế có thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

▪️ Tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

▪️  Cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp quá thời hạn quy định:

▪️  Nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả.

▪️  Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nếu quý khách hàng có những thắc mắc về những quy định về thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế TNCN hoặc có có nhu cầu sử dụng dịch vụ quyết toán thuế TNCN, hãy liên hệ ngay đến Đại lý thuế Tín Tâm Việt, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thực hiện nghĩa vụ với cơ quan nhà nước một cách đầy đủ và nhanh chóng với giá phí dịch vụ siêu tiết kiệm và hợp lý.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận