Trang chủ Hướng dẫn thành lập công ty 4 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

4 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Đăng bởi My Dung

4 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần – Ngày nay, với tốc độ phát triển kinh tế trong và ngoài nước các công ty được thành lập đa dạng về các loại hình và quy mô hoạt động. Với nhiều ưu điểm mà công ty cổ phần đang được thành lập và hoạt động nhiều tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Nhiều chủ thể đang có dự định thành lập loại hình công ty này vẫn đang có thắc mắc về các phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào. Trong bài viết này, ĐLT Tín Tâm Việt xin chia sẻ một số vấn đề trong hoạt động huy động vốn của công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

(Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020)

4 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 1

Vốn điều lệ công ty là vốn được các cổ động góp vào khi thành lập công ty, việc tăng vốn điều lệ sẽ có 1 số mục đích như sau:

– Công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực kinh doanh khác và cần thêm vốn cho lĩnh vực kinh doanh đó;

– Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập không đủ để hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh hiện tại

– Giá trị hợp đồng ký kết với khách hàng lớn hơn vốn điều lệ công ty và đối tác yêu cầu phải tăng vốn để hạn chế rủi ro cho khách hàng;

– Tăng hạn mức vay vốn ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác khi doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn;

– Đáp ứng điều kiện kinh doanh như tham gia đấu thầu, lên sàn giao dịch chứng khoán…vv.

– Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.

– Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ;

+ Chào bán cổ phần ra công chúng

– Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

– Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

(Khoản 5 Điều 112, Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020)

4 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định Luật Đầu tư.

*Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Kèm theo Thông báo nêu trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

(Khoản 1, khoản 3 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

4 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 3

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trường hợp công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ và trả kết quả

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

(Khoản 1, khoản 5 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Liên Hệ Công Ty TNHH Tư vấn Tín Tâm Việt

Văn Phòng: 38/8 Liên Khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh| Tel: 0986.211.911 |FB: facebook.com/tintamviet.tax

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận