Trang chủ Tin tức Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị xử phạt như thế nào?

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị xử phạt như thế nào?

Đăng bởi admin

Hóa đơn bất hợp pháp là câu chuyện mà nhiều kế toán hay gặp phải. Có thể ở là việc vô tình không biết hay cố tính sử dụng nhưng không lường hết được các tác động cũng như hậu quả khi công an kinh tế hoăc cơ quan thuế thanh tra kiểm tra. Để làm rõ hơn về hậu quả việc này, Đại lý thuế Tín Tâm Việt chia sẻ mức xử phạt khi Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

su dung hoa don bat hop phap

“Việc xác định các hóa đơn bất hợp pháp tương đối phức tạp, đặc biệt là đối với các nhân viên kế toán chưa có kinh nghiệm nhiều dẫn đến sơ sót trong việc kiểm tra các hóa đơn dẫn đến các rắc rối mà Doanh nghiệp gặp phải. Với kinh nghiệm nhiều năm của các kế toán trưởng và sở hữu phần mềm kiểm tra được hóa đơn đó có giá trị sử dụng hay không của Tín Tâm Việt, các Doanh nghiệp hiện là khách hàng của chúng tôi luôn hoàn toàn tin tưởng và an tâm trong công việc thực hiện các quy định của Pháp luật liên quan đến Kế toán – Thuế”

Tại đây, có 2 định nghĩa cần phân biệt rõ là: sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Là sử dụng những hóa đơn đã liệt kê ở phần đầu bài viết như: hóa đơn giả, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng hoặc hóa đơn chưa có giá trị sử dụng. Và cho dù vô tình sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hay cố ý, thì các hóa đơn này đều không có giá trị sử dụng. Và không được công nhận là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN cũng như không được khấu trừ thuế GTGT khi kê khai thuế GTGT.

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

su dung hoa don bat hop phap 6

2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

– Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

su dung hoa don bat hop phap 2

Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp mới nhất

Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là rất nặng. Tùy thuộc vào việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp có dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế hay không mà có 2 cách xử lý.

Căn cứ vào kết luận của công văn số 568/TCT-CS, do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2014, thì:

Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên.

Như vậy, nếu khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp có dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, doanh nghiệp sẽ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Như vậy, nếu khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế sẽ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

su dung hoa don bat hop phap 5

Vậy, mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là bao nhiêu?

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mà không dẫn tới hành vi trốn thuế thì sẽ được xử lý hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp tại điều 11 TT10/2014/TT-BTC:

“5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”.

Doanh nghiệp xử dụng hóa đơn vi phạm bị phạt hành chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc xử phạt hóa đơn bất hợp pháp căn cứ vào việc nghĩa vụ thuế có phát sinh hay là không phát sinh thêm. Tuy nhiện thì hậu quả của nó mang lại chắc chắn sẽ gây tổn thất cho phía doanh nghiệp với các mức phạt rất nặng.

Trong trường hợp có khó khăn hoặc cần tư vấn xin vui lòng gọi cho Tín Tâm Việt theo số 0986.211.911 để được hỗ trợ. Đại Lý Thuế Tín Tâm Việt sẽ giải quyết mọi vấn đề đang gặp phải của quý Doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhờ kinh nghiệm trên 15 năm và có sự tư vấn của các chuyên viên Chi cục Thuế Tp.HCM

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận