Trang chủ Hướng dẫn báo cáo tài chính Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp

Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp

Đăng bởi admin

Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp – Báo cáo tài chính (BCTC), Báo cáo quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) là những báo cáo bắt buộc mà Doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan thuế và một số cơ quan khác (Thống kê, Chứng khoán, Ngân hàng…). BCTC cung cấp cho người đọc các thông tin về tình hình hoạt động của Doanh nghiệp mình, nhưng Kế toán mà DN đang thuê đã làm đúng và đủ hay chưa? 

Quyết toán thuế TNDN năm tài chính đã vào mùa cao điểm chỉ còn ít ngày làm việc nữa là hết thời hạn nộp báo (30/03). Phần lớn các doanh nghiệp đã hoàn thành công việc lập báo cáo và quyết toán của mình, bên cạnh đó cũng còn nhiều doanh nghiệp/kế toán viên đang chạy nước rút với công việc lập báo cáo tài chính, hoàn thiện sổ sách và lập báo cáo quyết toán thuế. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các báo cáo của Doanh nghiệp xuất hiện những sai sót, kê khai chưa đúng, chưa đủ và các vấn đề phát sinh khác… có thể khiến doanh nghiệp gặp phải nhiều rủi ro. Đặc biệt là đối với những Doanh nghiệp có sự thay đổi về nhân sự kế toán thường xuyên; hoặc những DN đang chuẩn bị quyết toán thì việc sử dụng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính là cần thiết.

soat xet bao cao tai chinh

Soát xét báo cáo tài chính, hồ sơ quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu như quý Doanh nghiệp đang gặp phải các vấn đề như:

– Đã có nhân viên thực hiện họat động kế toán, nhưng chưa yên tâm về kết quả báo cáo thuế, báo cáo tài chính, cũng như hồ sơ kế toán..

– Có nhân viên thực hiện họat động kế toán chưa đủ kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc kế toán được chính xác, an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật.

Hoặc Doanh nghiệp đang cần một công ty kế toán chuyên nghiệp để kiểm tra, soát xét lại toàn bộ hồ sơ kế toán thì Đại lý Thuế Tín Tâm Việt sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và kinh thời cho bạn.

soat xet bao cao tai chinh 4

Bước 1: Rà soát lại cách lập báo cáo Quyết toán thuế (Gồm báo cáo tài chính; Tờ khai quyết toán thuế TNDN; Tờ khai quyết toán thuế TNCN,…) có phù hợp với sổ sách kế toán và phù hợp với Luật thuế chưa?

Bước 2: Kiểm tra chi tiết từ chứng từ vào sổ sách kế toán (kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và kiểm tra cách hạch toán kế toán), chi tiết kiểm tra như sau:

– Kiểm tra những nghiệp vụ ghi nhận chi phí về mặt chứng từ đã hợp lệ để được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý chưa? Có cần bổ sung chứng từ không?.

– Kiểm tra bộ hồ sơ lao động tiền lương đã đầy đủ để đủ cơ sở chấp nhận là chi phí hợp lý chưa (Đặc biệt quan tâm đến hợp đồng lao động thời vụ và hợp đồng lao động trên 3 tháng; Bảng lương; Bảng chấm công); Đơn vị đã có quy chế tiền lương, tiền thưởng?…. Đơn vị có tham gia BHXH đối với những nhân viên làm việc từ 3 tháng trở lên không?

– Kiểm tra bộ hồ sơ tài sản cố định đã có đầy đủ chứng từ theo quy định để chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp để được tính vào chi phí hợp lý (Gồm thẻ tài sản, hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản..); Thời gian khấu hao tài sản cố định đã phù hợp với thông tư hiện hành hướng dẫn trích khấu hao chưa? cũng như những khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn có đầy đủ hóa đơn chưa và đã phân bổ phù hợp hay chưa?

– Kiểm tra về hàng tồn kho đã có đầy đủ phiếu nhập, phiếu xuất, có đầy đủ chứng từ gốc kèm theo chưa? Có bảng tổng hợp nhập xuất tồn không? Có biên bản kiểm kê hàng tồn kho? Đơn vị có bảng tính giá thành không? Đơn vị áp dụng giá xuất kho hàng tồn kho có thống nhất chưa và có làm đúng chưa?. Đối với đơn vị sản xuất thì có xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu và gửi cho cơ quan thuế không?

– Kiểm tra những nghiệp vụ lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; Dự phòng nợ phải thu khó đòi có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định của thông tư hướng dẫn trích lập dự phòng chưa để tiến hành bổ sung chứng từ nhằm đáp ứng được bộ hồ sơ đầy đủ để được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý.

– Xem xét những khoản chi phí lãi vay của cá nhân với mức lãi suất có cao hơn quá 1,5 lần lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước quy định không? Có đầy đủ hợp đồng và đã tính đủ chi phí chưa và có thu lại thuế TNCN trước khi trả cho cá nhân cho vay không?

– Kiểm tra xem những khoản doanh thu tài chính và chi phí tài chính của việc đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm được thực hiện như thế nào khi quyết toán thuế TNDN?

– Kiểm tra lại cách tính chi phí hợp lý để tính chi phí bị khống chế đã đúng theo quy định của pháp luật thuế chưa?

– Rà soát lại những khoản chi phí hợp lý mà đơn vị loại ra khỏi chi phí không hợp lý hoặc ngược lại?

– Kiểm tra xem đối với hóa đơn đầu ra đã xuất đúng và phù hợp với thông tư hướng dẫn về xuất hóa đơn chưa cũng như là chứng từ đã đầy đủ chưa (Hợp đồng, Phiếu xuất kho, Hóa đơn tài chính, Biên bản giao nhận hàng…). Đối với những trường hợp giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại đã đầy đủ chứng từ chưa?.

– Rà soát lại Tờ khai thuế TNCN tạm tính cũng như Tờ Khai Quyết toán thuế TNCN doanh nghiệp đã tính đúng và đủ chưa (Bằng cách so sánh với hợp đồng lao động, bảng lương, Quy chế lương, MST TNCN, Đăng ký giảm trừ gia cảnh…..).

– Rà soát lại tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng cách xem xét hóa đơn đầu vào có đủ điều kiện để được khấu trừ VAT đầu vào hay không? (Hóa đơn đầy đủ tên Cty, Mã số thuế, địa chỉ, Cách viết hóa đơn, Hợp đồng, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Phiếu nhập, Phiếu xuất…). Cũng như kiểm hóa đơn đầu ra đơn vị có kê khai đầy đủ hóa đơn chưa?

– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đơn vị đã kê khai đúng và đủ chưa cũng như kiểm tra về vấn đề xử lý hóa đơn trong các tình huống điều chỉnh hóa đơn…

soat xet bao cao tai chinh 2

Bước 3: Hoàn thiện bổ sung hóa đơn chứng từ hợp lệ của những nghiệp vụ thiếu hóa đơn chứng từ để được cơ quan thuế chấp nhận tính vào chi phí hợp lý

Trên cơ sở những sai sót đã phát hiện tại Bước 2 Tín Tâm Việt sẽ phát hành một báo cáo tư vấn hoàn thiện chứng từ và sổ sách kế toán cũng như điều chỉnh báo cáo Quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế, Cụ thể bố cục báo cáo như sau:

– Hiện trạng: Nêu ra những thiếu sót và sai sót về mặt chứng từ cũng như cách hạch toán kế toán dẫn đến khai sai hoặc khai nhằm rằng trong Quyết toán thuế TNDN cũng như Quyết toán thuế TNCN.

– Rủi ro: Cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra

– Giải pháp: Đưa ra những giải pháp hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán để tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật về thuế.

Bước 4: Trao đổi với đơn vị và cùng thống nhất giải pháp để thực hiện hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán và tiến hành điều chỉnh.

Bước 5: Lập các tờ khai thuế điều chỉnh bổ sung một cách kịp thời và hiệu chỉnh sổ kế toán (nếu có) trên cơ sở những vấn đề được thống nhất tại Bước 3 và Bước 4.

Bước 6: Soạn thảo các văn bản phúc đáp cơ quan quản lý thuế, giải trình hoặc cung cấp bổ sung thông tin tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế (nếu có).

Bước 7: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải trình trước cơ quan quản lý thuế.

>>> Xem thêm: Đại lý thuế Tín Tâm Việt: Dịch vụ Kế toán – Thuế hiệu quả cho doanh nghiệp

Với phương châm “Đặt “Uy Tín” lên hàng đầu, và “Tận Tâm” phục vụ khách hàng” Đại lý Thuế Tín Tâm Việt luôn được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng. Nếu có vấn đề gì về Thuế và kế toán, hãy gọi ngay cho chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty TNHH Tư vấn Tín Tâm Việt

Văn Phòng: 38/8 Liên Khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh| Tel: 0986.211.911  | Email: [email protected]

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận