Trang chủ Thuế thu nhập Doanh nghiệp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2021

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2021

Đăng bởi My Dung

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2021 – Trong năm vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ĐLT Tín Tâm Việt đã triển khai rất nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế. Để giúp các đơn vị thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế đối với Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021, chúng tôi sẽ hướng dẫn về việc thực hiện việc khai, quyết toán thuế TNDN trong bài viết hôm nay.

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN.

Báo cáo tài chính năm.

– Các phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế (nếu có) như:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.

+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

+ Các phụ lục về ưu đãi về thuế TNDN (nếu có) như 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN…

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2021

*** Một số trường hợp cần lưu ý:

1. Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì khai quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN (ban hành kèm thông tư 151).

Nếu các doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ mà không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì thực hiện kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN, và không phải khai quyết toán năm.

Chú ý: Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, không có nghĩa là cũng kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu (Đây là giành cho đơn vị sự nghiệp) -> Các bạn muốn tính theo tỷ lệ % trên doanh thu thì phải làm công văn gửi lên thuế xin ý kiến, nếu đồng ý thì mới được làm nhé.

2. Nếu DN có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính thì:

– Nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và Cơ quan Thuế

– DN tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và chi nhánh hạch toán phụ thuộc, để lập chứng từ nộp thuế TNDN cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

– Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

– Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

b) Quyết toán thuế

– DN khai quyết toán thuế TNDN tại nơi đóng trụ sở chính:

Số thuế TNDN còn phải nộp = Số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán ( – ) Số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

– Số thuế TNDN còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2021 2

– Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Nếu DN có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

– Nếu DN có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. DN có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

– Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính theo điểm đ, khoản 3 Điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định.

Trường hợp DN chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động:

– Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ:

– DN phải làm văn bản đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn).

– Thời gian gia hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2021 3

Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2021 là 20% được quy định tại Điều 11 Thông tư 78 / 2014 / TT-BTC, cụ thể như sau:

Trước ngày 01/01/2016:

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 22%.

Doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng:

– Trong năm tạm tính quý theo mức thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế);

– Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%;

– Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Từ ngày 01/01/2016 đến nay tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng mức thuế suất 20% và 22% chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

Các trường hợp đặc biệt:

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%;

Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Hi vọng với những thông tin Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2021 mà ĐLT Tín Tâm Việt đã cung cấp ở trên đã giúp ích cho các đơn vị. Để an tâm hơn trong việc quyết toán thuế, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ quyết toán thuế TNDN của chúng tôi như bạn đồng hành của doanh nghiệp mình. Và dịch vụ kế toán của chúng tôi đảm bảo mang đến sự hài lòng, uy tín và chất lượng nhất dành cho quý khách.

Nếu cần thêm thông tin về các dịch vụ của ĐLT Tín Tâm Việt, bạn đọc hãy ghé trực tiếp văn phòng hoặc gọi Hotline để được nhân viên tư vấn chi tiết nhất.

Liên Hệ Công Ty TNHH Tư vấn Tín Tâm Việt

Văn Phòng: 38/8 Liên Khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh| Tel: 0986.211.911| FB: facebook.com/tintamviet.tax/

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận