Trang chủ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm bao gồm những gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm bao gồm những gì?

Đăng bởi admin

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm bao gồm những gì? – Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quy định bắt buộc, đồng thời thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc nộp thuế, góp phần phát triển của đất nước, đảm bảo quyền lợi của mỗi công dân. Vậy quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm những gì?

quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm 3

Theo đúng quy định của pháp luật hiện hành thì các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đều phải có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm và nộp báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì với thuế TNCN cũng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế TNCN cuối năm như sau: Các cá nhân, tổ chức phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Đối với các doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất sẽ là ngày thứ 45 ngày, tính từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hay chấm dứt hoạt động.

Nếu bạn đang phân vân quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm gồm những gì thì phần nội dung dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm của Doanh nghiệp

Hồ sơ quyết toán thuế

Căn cứ: Tiểu tiết b.2.1, tiết b.2, điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC; khoản 2 Điều 21 và khoản 7 Điều 24 Thông tư 92/2015/TT-BTC, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế phải khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

Nơi nộp hồ sơ

Theo điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế được quy định như sau:

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

– Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Hồ sơ của cá nhân trực tiếp quyết toán

quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm 1

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền hoặc không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92 nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

– Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

– Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

– Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

– Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Khi chuẩn bị xong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm thì doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định trên; thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020 chậm nhất là ngày 30/3/2021. Đối với cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán thì thời hạn chậm nhất là 120 ngày kể từ ngày kế thúc năm dương lịch, tức là 30/4/2021.

>>> Xem thêm: Dịch vụ hỗ trợ Quyết toán thuế cuối năm 2020

Qua những thông tin mà Tín Tâm Việt vừa cung cấp trên đây, chắc các bạn cũng nhận ra rằng về cơ bản thì người làm quyết toán thuế cũng phải có một số kiến thức về thuế thì mới có thể kê khai đúng theo quy định của Nhà nước và tránh được các sai phạm không đáng có.

Do đó, nếu như không có bộ phận kế toán riêng thì lựa chọn sử dụng dịch vụ ngoài sẽ mang đến những tiện ích tối ưu hơn cho doanh nghiệp. Đặc biệt là còn giúp tiết kiệm chi phí, gia tăng hiệu suất trong công việc, hỗ trợ vấn đề quản lý công ty và các chế độ cho nhân viên một cách toàn diện.

quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm

Hiểu được những băn khoăn, lo lắng của quý khách hàng đối với việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm, Đại Lý Thuế Tín Tâm Việt hiện đang cung cấp Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc cho các khách hàng. Chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin quan trọng nhất để quý khách có cái nhìn tổng quan về thuế thu nhập cá nhân cũng như các vấn đề có liên quan đến quyết toán thuế, từ đó có thể yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ của Tín Tâm Việt.

Tất cả đều được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên có trên 15 năm kinh nghiệm, có thể xử lý mọi vấn đề dù là phức tạp một cách dễ dàng và chịu trách nhiệm trước các số liệu báo cáo mà chúng tôi gửi cho khách hàng. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá dịch vụ nhanh chóng nhất!

Công ty TNHH Tư vấn Tín Tâm Việt (Đại lý Thuế Tín Tâm Việt)

Địa chỉ: Số 38/8 Liên Khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0986 211 911 (Zalo, Viber, Facebook)

Website: tintamviet.vn

Facebook: facebook.com/tintamviet.tax/

Để lại một bình luận