Trang chủ Tài liệu, mẫu đơn Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022

Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022

Đăng bởi My Dung

Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 206/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

n cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

n cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). Thời gian thực hiện từ tháng 04/2022.

Điều 2. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

  1. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương nêu tại Quyết định này do Lãnh đạo tỉnh, thành phố làm Trưởng Ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của Cục Thuế và các sở, ban, ngành có liên quan (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực triển khai do Cục trưởng Cục Thuế làm Tổ trưởng và thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức các Chi cục, Phòng thuộc Cục Thuế và đại diện các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;
  2. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các báo đài, tổ chức truyền thông tại địa phương để tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện;
  3. Rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng đơn vị các nội dung ngay từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử;
  4. Rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC;
  5. Tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC để đảm bảo triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có kết quả;
  6. Thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện hóa đơn điện tử để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để tháo gỡ kịp thời.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc hệ thống Thuế, Cục trưởng Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tại 57 tỉnh, thành phố;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Thuế;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, TCT (CNTT).
BỘ TRƯỞNG

Hồ Đức Phớc

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính)

STT Tỉnh, thành phố STT Tỉnh, thành phố
1 An Giang 30 Kon Tum
2 Bà rịa – Vũng tàu 31 Lai Châu
3 Bắc Giang 32 Lâm Đồng
4 Bắc Kạn 33 Lạng Sơn
5 Bạc Liêu 34 Lào Cai
6 Bắc Ninh 35 Long An
7 Bến Tre 36 Nam Định
8 Bình Dương 37 Nghệ An
9 Bình Phước 38 Ninh Bình
10 Bình Thuận 39 Ninh Thuận
11 Cà Mau 40 Phú Yên
12 Cần Thơ 41 Quảng Bình
13 Cao Bằng 42 Quảng Nam
14 Đà Nẵng 43 Quảng Ngãi
15 Đắk Lắk 44 Quảng Trị
16 Đắk Nông 45 Sóc Trăng
17 Điện Biên 46 Sơn La
18 Đồng Nai 47 Tây Ninh
19 Đồng Tháp 48 Thái Bình
20 Gia Lai 49 Thái Nguyên
21 Hà Giang 50 Thanh Hóa
22 Hà Nam 51 Thừa Thiên Huế
23 Hà Tĩnh 52 Tiền Giang
24 Hải Dương 53 Trà Vinh
25 Hậu Giang 54 Tuyên Quang
26 Hòa Bình 55 Vĩnh Long
27 Hưng Yên 56 Vĩnh Phúc
28 Khánh Hòa 57 Yên Bái
29 Kiên Giang

 

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận