Trang chủ Hướng dẫn thành lập công ty Sự khác nhau giữa 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn

Sự khác nhau giữa 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn

Đăng bởi My Dung

Sự khác nhau giữa 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn – Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành 2 loại hình đó là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên. Việc phân biệt được 2 loại hình này sẽ giúp các chủ doanh nghiệp tương lai nắm rõ được quyền và nghĩa vụ có liên quan trước khi chọn loại hình hoạt động. Vậy hãy cùng ĐLT Tín Tâm Việt tìm hiểu nội dung này trong bài viết hôm nay nhé!

Điểm giống nhau giữa 2 loại hình công ty TNHH

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên có những đặc điểm giống nhau cơ bản như sau:

– Đều có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp của mình.

– Có thể điều chỉnh việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ;

– Không bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát;

– Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, phá sản, giải thể tương tự như nhau;

– Không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp công ty TNHH chuyển thành công ty cổ phần.

công ty trách nhiệm hữu hạn 1

Điểm khác nhau giữa 2 loại hình công ty TNHH

Nội dung

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Số lượng thành viên Là doanh nghiệp có từ 2 – 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Là doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu (sau này gọi là chủ sở hữu công ty).
Trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 47 của Luật doanh nghiệp 2020. Phần góp vốn của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại điều 51, 52 và 53 của Luật doanh nghiệp 2020. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Tăng, giảm vốn điều lệ Công ty TNHH tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

 

Lưu ý: Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

– Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 

+ Tăng vốn góp của thành viên;

 

+ Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

 

– Công ty có thể giảm vốn bằng cách mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quyền chuyển nhượng vốn góp Chủ sở hữu công ty có toàn quyền chuyển nhượng và định đoạt toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty.

 

Thành viên của công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác thì phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại.

Các thành viên còn lại có quyền ưu tiên mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán và sau đó nếu các thành viên còn lại không mua, thành viên đó có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba với cùng điều kiện và điều khoản đã chào bán cho các thành viên còn lại.

Cơ cấu tổ chức – Không bắt buộc phải có Hội đồng thành viên.

– Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 

Như vậy, điểm khác nhau cơ bản giữa công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và 2 thành viên là số lượng thành viên. Nếu cá nhân, tổ chức muốn mình là người duy nhất làm chủ sở hữu thì lựa chọn công ty TNHH 1 thành viên, còn muốn huy động thêm nguồn vốn thì nên chọn công ty Trách nhiệm hữu hạn  2 thành viên.

Sự khác nhau giữa 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 10

Trên đây là những thông tin cơ bản để giúp các bạn có thể phân biệt được 2 loại hình của công ty trách nhiệm hữu hạn, 1 loại hình doanh nghiệp rất phổ biến hiện nay. Hy vọng bài viết đã giúp các bạn có sự lựa chọn loại hình doanh nghiệp tối ưu nhất. Mọi thắc mắc cần được tư vấn thêm các bạn có thể liên hệ với ĐLT Tín Tâm Việt để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận