Trang chủ Phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Đăng bởi admin

Phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? – Theo quy định, cứ vào đầu năm sẽ là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của một năm đã qua. Để biết rõ thời hạn quyết toán, số thuế phải nộp, hồ sơ quyết toán,… Hãy xem hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà Tín Tâm Việt chia sẻ dưới đây dưới đây.

Việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là công việc quan trọng của các kế toán phải thực hiện khi kết thúc một năm tài chính. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều các bạn kế toán chưa thực sự hiểu rõ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là như thế nào? Khi nào cần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp? hồ sơ yêu cầu cần những mẫu báo cáo nào? Do đó, để hiểu rõ hơn về các thông tin này, các bạn đừng bỏ qua bào viết sau.

dich vu quyet toan thue thu nhap doanh nghiep

Quyết toán thuế TNDN là công việc mà kế toán thuế bắt buộc phải làm khi kết thúc năm tài chính. Hàng quý doanh nghiệp phải tạm tính ra số tiền thuế TNDN tạm nộp rồi cuối năm thực hiện quyết toán lại xem cả năm đó doanh nghiệp có phải nộp thuế hay không?

– Nếu số đã tạm nộp 4 quý mà nhiều hơn khi quyết toán => DN đã nộp thừa tiền thuế => Số thuế nộp thừa này có thể bù trừ sang kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

–  Nếu số tạm nộp 4 quý mà ít hơn khi quyết toán => DN nộp thiếu tiền thuế TNDN => DN phải Nộp thêm phần tiền thuế thiếu đó

+ Tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên, thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng củaa thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

+ Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20%, mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với quyết toán.

– Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

>> Xem thêm: Mức xử phạt mới về hành vi vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

dich vu quyet toan thue thu nhap doanh nghiep 2

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

–  Báo cáo tài chính năm bao gồm:

+ Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

+ Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp (ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

+ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc;

Tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp mà nộp thêm các giấy tờ sau:

– Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Mẫu số 03-1A/TNDN đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.

+ Mẫu số 03-1B/TNDN đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng.

+ Mẫu số 03-1C/TNDN đối với các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

– Phụ lục chuyển lỗ

– Các Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

+ Mẫu số 03-3A/TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới.

+ Mẫu số 03-3B/TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng).

+ Mẫu số 03-3C/TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ (quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào)

– Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

– Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

– Phụ lục báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ

– Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

– Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính

–  Phụ lục Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

– Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

dich vu quyet toan thue thu nhap doanh nghiep 3

Xác định chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Theo quy định, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều kiện 2: Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện 3: Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào)

Lưu ý về doanh thu khi quyết toán thuế TNDN

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: Đối với hoạt động bán hàng hóa, là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau: Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền 1 lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của DN) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.

Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần (quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào)

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

Tuỳ từng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mà hồ sơ quyết toán thuế có những sự bổ sung hoạt thay đổi khác nhau. Nếu doanh nghiệp bạn đang có những vướng mắc hoặc bộ phận kế toán chưa đủ tự tin trước khi quyết toán thì bạn có thể liên hệ ngay đến Tín Tâm Việt để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhanh chóng.

Liên Hệ Công Ty TNHH Tư vấn Tín Tâm Việt

Văn Phòng: 38/8 Liên Khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh| Tel: 0986.211.911 | FB: facebook.com/tintamviet.tax/

Để lại một bình luận