Trang chủ Các loại thuế khác Người nộp thuế có được hoàn thuế GTGT nộp thừa?

Người nộp thuế có được hoàn thuế GTGT nộp thừa?

Đăng bởi My Dung

Người nộp thuế có được hoàn thuế GTGT nộp thừa? – Người nộp thuế có được hoàn thuế GTGT nộp thừa? 05 trường hợp cần thu thập thông tin phục vụ việc hoàn thuế đối với trường hợp nộp thừa? (Câu hỏi của anh Duy đến từ Vũng Tàu).

Căn cứ theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 26 Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021, quy định như sau:

Kiểm tra hồ sơ:

  1. Nội dung kiểm tra

Cơ quan hải quan nơi phát sinh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện kiểm tra hồ sơ trên Hệ thống miễn giảm hoàn hoặc kiểm tra hồ sơ giấy.

a) Kiểm tra công văn kèm các chứng từ có liên quan trong hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

b) Kiểm tra tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Quyết định ấn định thuế, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có phát sinh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị xử lý nộp thừa;

c) Kiểm tra lý do đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

d) Kiểm tra chứng từ dã nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

đ) Kiểm tra các dữ liệu trên Hệ thống VNACCS, Hệ thống Kế toán thuế tập trung và các Hệ thống có liên quan (nếu có);

e) Đối chiếu với chính sách thuế, pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về hải quan, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

g) Trường hợp hoàn tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp, cơ quan hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế thì cơ quan hải quan có văn bản gửi cho cơ quan Thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp đề nghị cung cấp thông tin, số liệu kê khai nộp thuế, báo cáo quyết toán thuế của người nộp thuế để phục vụ việc hoàn thuế.

Theo đó, trường hợp hoàn tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp, cơ quan hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế thì cơ quan hải quan có văn bản gửi cho cơ quan Thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp đề nghị cung cấp thông tin, số liệu kê khai nộp thuế, báo cáo quyết toán thuế của người nộp thuế để phục vụ việc hoàn thuế.

Người nộp thuế có được hoàn thuế GTGT nộp thừa?

Căn cứ theo Công văn 3851/TCHQ-TXNK năm 2022, Tổng cục Hải quan đưa ra 05 trường hợp sau đây cần thu thập thông tin phục vụ việc hoàn thuế đối với trường hợp nộp thừa:

– Người nộp thuế trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật khác có liên quan đang bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự;

– Người nộp thuế là công ty thành viên trong cùng một tập đoàn nhưng tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự hoặc đơn vị thành viên khác trong cùng một tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự;

– Người nộp thuế có số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên;

– Người nộp thuế không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn tiền thuế GTGT nộp thừa;

– Các trường hợp nghi ngờ khác trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa của người nộp thuế

Người nộp thuế có được hoàn thuế GTGT nộp thừa? 4

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cơ quan hải quan phải theo dõi, đôn đốc phối hợp với cơ quan thuế. Ngay sau khi nhận được ý kiến của cơ quan thuế, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa của người nộp thuế, cơ quan hải quan có văn bản phản hồi cho người nộp thuế.

Thời hạn ban hành quyết định hoàn thuế GTGT nộp thừa là bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định như sau:

Thời hạn ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hợp lệ của người nộp thuế, cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa hoặc thông báo cho người nộp thuế về việc không xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Người nộp thuế có được hoàn thuế GTGT nộp thừa? 1

Trường hợp sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, cơ quan hải quan xác định cần tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì tiến hành theo trình tự kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế tương tự như đối với trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước.

Như vậy, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị hoàn tiền thuế nộp thừa hợp lệ của người nộp thuế, cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa hoặc thông báo về việc không xử lý tiền nộp thừa.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận