Trang chủ Hướng dẫn thành lập công ty Vốn pháp định là gì? Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Vốn pháp định là gì? Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Đăng bởi My Dung

Vốn pháp định là gì? Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định –  Hiện nay nên kinh tế phát triển, hình thành nhiều ngành nghề đa dạng đáp ứng sự phát triển của thế giới trong việc kinh doanh đa dạng của thị trường. Qua đó nhà nước cũng có những quy định riêng để quản lý những hình thức kinh doanh đó. Trong đó quy định một số ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, là yêu cầu đáp ứng có mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật mới được thành lập doanh nghiệp, nhất là một số ngành nghề kinh doanh có tính rủi ro cao thì mức vốn pháp định quy định càng cao. Vậy vốn pháp định là gì? các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định ra sao?

 • Vốn pháp định là một trong những điều kiện tiền đề của một số ngành nghề kinh doanh.
 • Vốn pháp định là một yêu cầu bắt buộc và là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập nên một doanh nghiệp.
 • Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền quy định, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, từng lĩnh vực, từng ngành, nghề kinh doanh khác nhau mà sẽ có mức quy định về số vốn pháp định khác nhau.
 • Vốn pháp định sẽ giúp doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư rõ ràng và điều hành hoạt động kinh doanh dễ dàng hơn.

vốn pháp định là gì?

 • Được quy định cho một số ngành nghề kinh doanh có liên quan đến tài chính như chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh vàng, tiền tệ và bất động sản.
 • Vốn pháp định được cấp cho các chủ thể kinh doanh như cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, …
 • Giúp doanh nghiệp lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động, dự án sau khi đã thành lập, tránh được những rủi ro trong quá trình kinh doanh.
 • Giấy xác nhận vốn pháp định sẽ được cấp trước khi doanh nghiệp nhận giấy phép thành lập.
 • Vốn pháp định không phải là vốn điều lệ.

Các ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định

vốn pháp định là gì? 1

Khi doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh cần có vốn pháp định thì doanh nghiệp phải đăng ký mức vốn tối thiểu lớn hơn hoặc bằng mức vốn quy định theo từng lĩnh vực, ngành nghề sau đây:

Lĩnh Vực Ngân Hàng

Theo nghị định 10/2011/NĐ-CP:

 • Ngân hàng thương mại nhà nước: 3000 tỷ VNĐ.
 • Ngân hàng liên doanh: 3000 tỷ VNĐ.
 • Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: 3000 tỷ VNĐ.
 • Ngân hàng chính sách: 5000 tỷ VNĐ.
 • Ngân hàng đầu tư: 3000 tỷ VNĐ.
 • Ngân hàng phát triển: 5000 tỷ VNĐ.
 • Ngân hàng hợp tác: 3000 tỷ VNĐ.
 • Chính sách ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.

>>> Xem thêm: Để thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 • Công ty tài chính: 500 tỷ VNĐ.
 • Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ VNĐ.

Lĩnh Vực Tài Chính

 • Kinh doanh bất động sản: 20 tỷ VNĐ (điều 3 nghị định 76/2015/NĐ-CP).
 • Kinh doanh dịch vụ kiểm toán: 6 tỷ đồng (khoản 1 điều 5 nghị định 84/2016/NĐ-CP.)
 • Kinh doanh chứng khoán áp dụng với công ty chứng khoán: Theo  Khoản 1 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
 • Môi giới chứng khoán: 25 tỷ VNĐ.
 • Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ VNĐ.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ VNĐ.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh chứng khoán áp dụng với công ty quản lý quỹ: 25 tỷ VNĐ  (Khoản 3 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP).

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ VNĐ (Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP).
 • Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ VNĐ (Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP).
 • Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1000 tỷ VNĐ (Điểm c Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP).
 • Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ VNĐ (theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP).
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ: 5 tỷ VNĐ (khoản 2 Điều 6 Nghị định 69/2016/NĐ-CP).
 • Kinh doanh hoạt động mua bán nợ: 100 tỷ VNĐ (khoản 2 Điều 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP).
 • Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ: 500 tỷ VNĐ (khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2016/NĐ-CP).

vốn pháp định là gì? 2

Lĩnh Vực Giao Thông Vận Tải Hàng Không

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay: Theo khoản 2 điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP.

 • Nội địa: 100 tỷ đồng.
 • Quốc tế: 200 tỷ đồng.
 • Kinh doanh dịch vụ hàng không bao gồm dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, kho hàng hóa và dịch vụ cung cấp xăng dầu: 30 tỷ VNĐ (khoản 1 Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP).
 • Kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ (điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP).
 • Kinh doanh vận tải biển quốc tế: 5 tỷ VNĐ (điều 3 Nghị định 147/2018/NĐ-CP).

Lĩnh Vực Lao Động Và Xã Hội

 • Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động: 2 tỷ VNĐ (điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP).
 • Kinh doanh dịch vụ việc làm: ký quỹ 300 triệu VNĐ (điều 7,10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP).
 • Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ VNĐ (Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP).

Lĩnh Vực Công Thương

 • Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp: 10 tỷ VNĐ (điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP).
 • Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng: ký quỹ 7 tỷ đồng (điều 25 Nghị định 69/2018/NĐ-CP).
 • Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt: ký quỹ 7 tỷ đồng (điều 24 Nghị định 69/2018/NĐ-CP).
 • Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh: ký quỹ 10 tỷ đồng (điều 23 Nghị định 69/2018/NĐ-CP).

Lĩnh Vực Giáo Dục

 • Thành lập trường đại học tư thục: Vốn đầu tư tối thiểu 1000 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường) (Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP).
 • Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục: Vốn đầu tư tối thiểu 250 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu) (Điều 91 Nghị định 46/2017/NĐ-CP).
 • Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục: Vốn đầu tư tối thiểu 50 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất) (Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP).
 • Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài: Vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) (Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP).

Khi thành lập nên một doanh nghiệp bao giờ cũng cần phải có vốn pháp định. Và các vấn đề liên quan đến vốn pháp định luôn là câu hỏi khiến bạn cảm thấy khó khăn và nan giải. Thông qua bài viết cung cấp khái niệm vốn pháp định và thông tin về các ngành nghề kinh doanh cần có vốn pháp định, mong rằng bạn đọc sẽ bổ sung thêm kiến thức bổ ích cho mình.

ĐLT Tín Tâm Việt là Công ty Dịch vụ kế toán – Thuế và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của các bạn.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận