Trang chủ Hướng dẫn báo cáo thuế Doanh nghiệp nên khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính?

Doanh nghiệp nên khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính?

Đăng bởi My Dung

Doanh nghiệp nên khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính? – Những doanh nghiệp “còn mới” thường hay băn khoăn trong việc kê khai thuế. Cụ thể là không biết nên khai thuế theo năm dương lịch hay năm tafia chính. Để làm rõ hơn vấn đề này, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Tín Tâm Việt nhé!

Thông thường kỳ năm tài chính của một công ty sẽ bắt đầu tư ngày 01/01/ đến 31/12 trùng với thời gian của năm dương lịch, do vậy việc kê khai thuế sẽ diễn ra bình thường. Tuy nhiên đối với một số công ty có năm tài chính đặc biệt thì việc kê khai thuế VAT, thuế TNCN và BCTC sẽ làm như thế nào? Về nội dung này theo công văn số 2616/CT-TTHT ngày 09/4/2018 của cục thuế HCM  trả lời như sau:

Căn cứ Khoản a, Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội khóa 13 quy định về kỳ kế toán:

Điều 12. Kỳ kế toán

  1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

Căn cứ Điểm d Khoản 1 và Điểm đ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 03/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quàn lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

  1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đàu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động kinh doanh. Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm cùa các loại thuế khác là năm dương lịch.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

>> Xem thêm: Cách tính năm tài chính đối với Doanh nghiệp mới thành lập

nên khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính 1

Căn cứ Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 về sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC-BTC:

Điều 16. Sửa đồi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

  1. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doành nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đồi loại hình doanh nghiệp, giải thề, chấm dứt hoạt động.

…”

nên khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính 2

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày, Công ty đã làm thủ tục chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính (từ ngày 01/4 đến ngày 31/3 năm sau), bất đầu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2018 thì:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): đối với kỳ tính thuế của năm chuyển đổi (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018) thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm chuyển đổi trên chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế năm chuyển đổi. Khi quyết toán thuế TNDN, Công ty phải lập Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế gửi đến cơ quan thuế quản lý theo quy định Điều 16 Thông tư 151 /2014/TT-BTC.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Kỳ tính thuế năm của thuế TNCN được tính theo năm dương lịch, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Qua những thông tin trên, chắc hẳn các bạn cũng đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Doanh nghiệp nên khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính? rồi. Nếu các bạn còn bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Liên Hệ Công Ty TNHH Tư vấn Tín Tâm Việt

Văn Phòng: 38/8 Liên Khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh | Tel: 0986.211.911 | FB: facebook.com/tintamviet.tax/

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận