Trang chủ Tin tức Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài 3 năm từ 15/10/2021

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài 3 năm từ 15/10/2021

Đăng bởi My Dung

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài 3 năm từ 15/10/2021 – Đây là nội dung tại Nghị định mới được Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, nghị định mới còn hỗ trợ lên tới 50% khoản chi phí chuyển giao công nghệ, hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Mới đây, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành đã quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 1Trong đó, có điểm đáng chú ý là việc hỗ trợ doanh nghiệp SME chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Như vậy, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp. Hỗ trợ về việc đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp như miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Ngoài ra, miễn lệ phí môn bài 3 năm cho các doanh nghiệp SME chuyển đổi từ hộ kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đồng thời, trong thời gian 3 năm này, các doanh nghiệp SME chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế, cùng chế độ kế toán. UBND cấp tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán quy định tại Nghị định.

miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Một trong các nội dung mới đáng chú ý tiếp theo tại Nghị định 80 của Chính phủ là doanh nghiệp SME sẽ được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp, song không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình quản trị, kinh doanh, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp quy mô vừa;…

miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

Với chi phí đào tạo, doanh nghiệp SME sẽ được hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp; miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp tỉnh;…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp SME khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp SME tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị cũng nhận được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất kinh doanh.

Mức chênh lệch lãi suất mà ngân hàng Nhà nước cấp bù cho các khoản vay của đối tượng doanh nghiệp này khi tham gia khởi nghiệp sáng tạo, và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2021.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận