Trang chủ Hướng dẫn kế toán Tổng hợp các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022

Tổng hợp các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022

Đăng bởi My Dung

Tổng hợp các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022 – Kế toán doanh nghiệp sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị và thực hiện hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022. Trong bài viết này, ĐLT Tín Tâm Việt tổng hợp lại danh sách các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN của các doanh nghiệp để giúp kế toán viên thống kê các tờ khai cần thực hiện.

Tổng hợp các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022

Danh sách các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

STT

Tên tài liệu

Biểu mẫu   

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu – chi phí
1 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu – chi phí) Mẫu số 03/TNDN
2 Báo cáo tài chính năm, bao gồm:
Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp;

Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Mẫu số B03-DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN
3 Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc
Tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp mà nộp thêm các giấy tờ
4 Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ Mẫu số 03-1A/TNDN
Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng Mẫu số 03-1B/TNDN
Đối với các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Mẫu số 03-1C/TNDN
5 Phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN
6 Các Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (nếu có):
Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới Mẫu số 03-3A/TNDN
Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng) Mẫu số 03-3B/TNDN
Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. Mẫu số 03-3C/TNDN
Đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao. Mẫu số 03-3D/TNDN
7 Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế Mẫu số 03-4/TNDN
8 Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-5/TNDN
9 Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Mẫu số 03-6/TNDN
10 Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết Mẫu số 01
11 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất Mẫu số 03-8/TNDN
12 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-8A/TNDN
13 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện Mẫu số 03-8B/TNDN
14 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán Mẫu số 03-8C/TNDN
15 Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm Mẫu số 03-9/TNDN
16 Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:
Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;
Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu
1 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 04/TNDN
2 Báo cáo tài chính năm, bao gồm:
Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN
3 Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phương thức nộp hồ sơ: Hiện nay, các doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương thức sau:

  • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế; hoặc
  • Nộp hồ sơ qua đường bưu chính; hoặc
  • Nộp thông qua giao dịch điện tử.

Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3) hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch).

Tổng hợp các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022 1

Hầu như các doanh nghiệp thường đề cao và quan tâm việc quyết toán thuế, nhưng vẫn có thể bị kiểm tra đột xuất, do vậy cần lưu ý lập báo cáo quyết toán đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Tổng hợp danh sách các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022 mà Tín Tâm Việt chia sẻ đến các bạn. Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn có câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0986.211.911 (Zalo, Viber) đội ngũ chuyên viên của ĐLT Tín Tâm Việt sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận