Trang chủ Hỏi đáp bảo hiểm Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn

Đăng bởi My Dung

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn – Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH. Đối với các trường hợp làm chế độ thai sản muộn thì cần làm thủ tục gì và Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn được lập như thế nào? Hãy cùng ĐLT Tín Tâm Việt tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân.

Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn 2

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn là văn bản của cá nhân muốn làm chế độ thai sản nhưng vì một số những lý do cá nhân mà không thể thực hiện công việc đúng thời hạn, từ đó người muốn làm chế độ tài sản soạn thảo mẫu đơn này gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho người thực hiện chế độ muôn

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc giải trình làm chế độ thai sản muộn. Mẫu nêu rõ nội dung của bản công văn, nội dung giải trình, người giải trình…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…..,ngày….tháng…..năm………

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…./CV-

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

( V/v giải trình làm chế độ thai sản muộn)

Kính gửi: Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số:…./……/NĐ-CP …………

Căn cứ Thông tư số: …………./TT-BYT………

Căn cứ Quyết định số:……../QĐ-BHXH ………

Căn cứ…………

Tên doanh nghiệp:……………

MÃ số doanh nghiệp:………

Trụ sở chính:…………

Điện thoại liên hệ:…………

Doanh nghiệp…… giải trình về việc làm chế độ thai sản muộn cho người lao động như sau:

Theo quy định, doanh nghiệp sẽ phải nộp lại danh sách hưởng chế độ thai sản cho công nhân viên tại doanh nghiệp ngày vào hạn cuối ngày…/…/…. Tuy nhiên, do quá trình tổ chức hoạt động của công ty có sự thay đổi, quyết định điều chuyển công tác đối với một số nhân viên bộ phận quản lý nhân sự nên trong quá trình bàn giao chưa kịp thời cập nhật và tiến hành làm chế độ thai sản cho người lao động đúng thời gian theo quy định.

………

Doanh nghiệp xin cam đoan về nội dung trên là đúng sự thật. Nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính mong Quý cơ quan xem xét tạo điều kiện để doanh nghiệp….. được nộp bổ sung đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp.

BAN LÃNH ĐẠO

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tại Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định:

+ Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

+ Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn 3

Vậy nếu vẫn làm việc tại công ty sau thời điểm sinh con thì sau 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc bạn có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động và trong Trường hợp nộp chậm hồ sơ thì vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu giải trình bằng văn bản nêu lý do chính đáng theo quy định tại Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 . Như vậy , mặc dù nộp muộn nhưng người lao động công ty vẫn có thể được giải quyết chế độ thai nếu có giải trình với cơ quan BHXH. Hiện nay, tại mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (để đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe) có mục đẻ cho người lao động Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm, Người lao động có thể trình bày rõ lý do nộp muộn ở mục này.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận