Trang chủ Hướng dẫn thành lập công ty Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

Đăng bởi My Dung

Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào? – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp tham gia tố tụng trước Trọng tài hoặc Tòa án. Vậy đối với trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì bị xử phạt như thế nào?

Hỏi:

Chào ĐLT Tín Tâm Việt!

Tôi có câu hỏi liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần được giải đáp. Cụ thể, theo tôi được biết thì doanh nghiệp phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam vậy nếu doanh nghiệp không đảm bảo được điều này thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Mức phạt là bao nhiêu?

Minh Khải (khaimn***@gmail.com)

Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam

Trả lời:

Chào Minh Khải!

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về cho ĐLT Tín Tâm Việt. Với câu hỏi của bạn, ĐLT Tín Tâm Việt xin được giải đáp như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, theo đó có thể hiểu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam 3

Tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cụ thể như sau:

“Điều 13. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Như vậy, theo quy định nêu trên, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Căn cứ theo Điều 51 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm về người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp cụ thể như sau:

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam;

b) Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện hoặc ủy quyền bằng văn bản đã hết hạn nhưng không gia hạn khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam;

c) Người đại diện theo ủy quyền không đủ tiêu chuẩn theo quy định;

d) Ủy quyền vượt quá số lượng người được ủy quyền tối đa theo quy định của pháp luật.

Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam 2

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc ủy quyền cho người khác làm đại diện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc thay đổi người đại diện đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.”

Lưu ý: theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền thì mức phạt trên đây là mức phạt được quy định đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

Như vậy, theo quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì có thể sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp đối.

Trên đây là những thông tin liên quan đến mức xử phạt đối với doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam mà ĐLT Tín Tâm Việt cung cấp tới bạn. Trân trọng!

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận