Trang chủ Thuế thu nhập cá nhân Khoản thu nhập nào được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Khoản thu nhập nào được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Đăng bởi My Dung

Khoản thu nhập nào được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? – Mọi cá nhân thuộc trường hợp pháp luật quy định thì đều phải tiến hành nộp thuế thu nhập cá nhân cho Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên có thể việc nộp thuế sẽ không phải trường hợp nào cũng trực tiếp do cá nhân đi nộp mà được hoàn thành thông qua phương pháp khấu trừ thuế. Vậy các khoản thu nhập nào được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là hoạt động do các cá nhân hoặc tổ chức có nghĩa vụ thanh toán lương, thu nhập cho người lao động tiến, hành thực hiện việc trừ tiến thuế thu nhập cá nhân tương ứng vào số lương của người lao động trước khi thanh toán cho họ.

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 2

Cá nhân trong trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân này sẽ được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cụ thể những đối tượng được cấp bao gồm:

– Những cá nhân trực tiếp yêu cầu được cấp chứng từ thì doanh nghiệp sẽ cấp.

– Nếu không có yêu cầu cấp chứng từ thì doanh nghiệp quản lý sẽ không cấp.

– Trong trường hợp cá nhân mà ủy quyền để quyết toán thuế thì doanh nghiệp quản lý sẽ không được phép cấp giấy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Tuy nhiên đối với một số trường hợp ngoại lệ như cá nhân là người không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc hợp đồng chỉ có thời hạn dưới 3 tháng thì doanh nghiệp đó không được quyền cấp chứng từ cố định mà chỉ có thể cấp chứng từ riêng cho từng lần khấu trừ thuế.

Hoặc doanh nghiệp quản lý có thể cấp một chứng từ khấu trừ thuế có thời hạn sử dụng nhiều lần trong một kỳ tính thuế.

Còn với trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động thời hạn nhiều hơn 3 tháng thì doanh nghiệp quản lý phải cấp cho cá nhân 1 chứng từ cho 1 kỳ tính thuế.

Theo quy định tại pháp luật hiện hành thì những khoản thu nhập thuộc diễn phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

– Khoản thu nhập của cá nhân là người không cư trú và trường hợp cá nhân đang không có mặt tại Việt Nam.

– Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản tiền khác đến từ việc môi giới.

– Thu nhập đến từ hoạt động của đại lý bảo hiểm, xổ sổ….

Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh về bảo hiểm, xổ số sẽ tiến hành thanh toán lương cho cá nhân làm việc ở đại lý, và sẽ có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi thanh toán lương cho cá nhân đó.

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 3

– Khoản thu nhập cá nhân nhận được từ hoạt động đầu tư vốn

Chủ thể trực tiếp trả thu nhập có được từ hoạt động đầu tư thì sẽ khấu trừ thuế TNCN trước rồi mới tiến hành thanh toán thu nhập cho cá nhân đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Thu nhập từ các hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

Đối với các trường hợp có nguồn thu nhập từ chứng khoán thì đều phải khấu trừ thuế TNCN với mức 0,1%/giá chuyển nhượng trước khi hoàn tất thanh toán cho cá nhân chuyển nhượng.

– Khoản tiền có được do trúng giải thưởng, bán bản quyền hay nhượn quyền…

– Với các loại thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động theo hợp đồng thì việc khấu trừ thuế TNCN sẽ trực tiếp do cá nhân hoặc tổ chức sử dụng lao động tiến hành khấu trừ vào tiền lương của người lao động trước khi thanh toán.

Việc khấu trừ này sẽ được căn cứ vào thu nhập trên thực tế và biểu thuế lũy tiến từng phần, có yếu tố như giảm trừ gia cảnh.

– Đối với trường hợp thu nhập của người lao động nhưng không ký kết hợp đồng lao động thì cá nhân hoặc tổ chức sử dụng lao động sẽ tiến hành khấu trừ thuế là 10% vào số tiền trả cho người lao động.

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

– Đối với các khoản thu nhập từ giải thưởng, chuyển nhượng…và các nguồn thu nhập khác mà quy định phải khấu trừ thuế thì chủ thể có nghĩa vụ thanh toán sẽ khấu trừ thuế vào khoản thu nhập đó trước khi thanh toán cho cá nhân.

Trên đây là toàn bộ nội dung về các khoản thu nhập được Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Nếu các bạn còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến ĐLT Tín Tâm Việt theo Hotline: 0986.211.911 (Zalo, Viber).

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận