Trang chủ Hướng dẫn kế toán Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Đăng bởi My Dung

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế – Hiện nay, bên cạnh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78 còn có các đơn vị sử dụng hóa đơn theo thông tư 32. Trong quá trình phát hành hóa đơn, đơn vị không tránh khỏi trường hợp hóa đơn sai sót? Bài viết dưới đây, ĐLT Tín Tâm Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu và giải đáp thắc mắc hoá đơn điện tử sai mã số thuế có được điều chỉnh không trong từng trường hợp cụ thể?

1.1. Trường hợp hóa đơn điện tử sai mã số thuế là hóa đơn theo thông tư 78

Trường hợp hóa đơn chưa gửi bên mua: căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử đã cấp mã của cơ quan thuế (CQT) chưa gửi cho người mua hàng nếu phát hiện sai sót thì:

+ Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA Nghị định 123 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã có sai sót

+ Lập hóa đơn mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã. Sau đó gửi người mua.

+ Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế

cách xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế 1

Trường hợp hóa đơn đã gửi bên mua: căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử thì xử lý như sau:

+ Người bán có thể lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế.

+ Biên bản giữa bên mua và bên bán: trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót

Sau đó, trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn có mã của CQT thì người bán cần gửi thông báo và hóa đơn mới cho CQT để CQT cấp mã mới cho hóa đơn điện tử. Khi CQT cấp mã xong, người bán gửi hóa đơn cho người mua. Còn trường hợp sử dụng hóa đơn không có mã của CQT thì gửi thẳng cho người mua.

1.2. Trường hợp hóa đơn điện tử sai mã số thuế là hóa đơn theo thông tư 32

Căn cứ khoản 6, điều 12, thông tư 78/2021/TT-BTC quy định xử lý chuyển tiếp:

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ – CP, Nghị định số 04/2014/NĐ – CP có sai sót thì:

+ Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót

+ Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

+ Lập hóa đơn hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn sai sót. Sau đó ký số gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn không có mã hoặc người bán ký số và gửi cho cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử đã lập và gửi người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

cách xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế 3

Như vây, hóa đơn sai sót đã phát hành trước đó theo thông tư 32, Nghị định 51 đồng thời hiện tại đơn vị đã chuyển đổi và xử dụng hóa đơn theo thông tư 78 theo quy định hiện hành sẽ phải lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót.

>>> Xem thêm: Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Theo mục 1.1 và 1.2, ĐLT Tín Tâm Việt đã cùng bạn tìm hiểu các quy định hiện hành về việc xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế bên mua hàng trong các trường hợp cụ thể và giải đáp hóa đơn điện tử sai mã số thuế có được điều chỉnh không?

Trường hợp hóa đơn điện tử sai mã số thuế là hóa đơn điện tử theo thông tư 78 đơn vị lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn sai sót. Ngược lại hóa đơn điện tử sai mã số thuế là hóa đơn điện tử theo thông tư 32 đơn vị phải làm hóa đơn thay thế.

cách xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế 2

Ví dụ: Năm 2021, Công ty Cổ phần ABZ sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 và xuất hóa đơn cho Công ty TNHH Hương Sen. Năm 2022, Công ty Cổ phần ABZ có chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78, cùng thời điểm đó bên mua phát hiện sai mã số thuế. Vậy xử lý:

+ Theo quy định xử lý chuyển tiếp: Bên mua là Công ty Cổ phần ABZ lập biên bản thỏa thuận ghi rõ sai sót gửi người mua đồng thời gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

+ Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót năm 2021

Qua bài viết trên, ĐLT Tín Tâm Việt hy vọng sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích cho bạn và đơn vị bạn trong quá trình phát hành hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận