Trang chủ Tin tức Hóa đơn điện tử không đầy đủ nội dung có được chấp nhận không?