Trang chủ Tin tức 30/7/2021 – Hạn cuối gửi giấy đề nghị gia hạn Thuế

30/7/2021 – Hạn cuối gửi giấy đề nghị gia hạn Thuế

Đăng bởi My Dung

30/7/2021 – Hạn cuối gửi giấy đề nghị gia hạn Thuế – Ngày 19/4/ 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng , thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, thời gian gia hạn từ 03 đến 06 tháng. Và một lưu ý quan trọng là Nghị định 52 sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/7/2021.

Theo đó, thời hạn cuối gửi giấy đề nghị gia hạn Thuế chậm nhất là ngày 30/7/2021. Thời hạn này áp dụng với trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc quý).

hạn cuối gửi giấy đề nghị gia hạn thuế

Đây cũng là thời hạn cuối cùng để người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thay thế trong trường hợp giấy cũ đã nộp có sai sót.

hạn cuối gửi giấy đề nghị gia hạn thuế 2

Theo đó, Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử.

Với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, cơ quan thuế cũng phải hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và gửi Giấy đề nghị gia hạn qua Cổng dịch vụ công quốc gia sau khi có thông báo nâng cấp của Tổng cục Thuế.

Trong trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi Giấy này theo phương thức điện tử thì cơ quan thuế phải hướng dẫn người nộp thuế gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

hạn cuối gửi giấy đề nghị gia hạn thuế 3

Đặc biệt, nếu hộ, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh do cùng một cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì chỉ gửi một (01) Giấy đề nghị gia hạn Thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp các địa điểm kinh doanh đó.

Như vậy, muốn được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, hộ dân và doanh nghiệp phải nộp giấy đề nghị trước 30/7/2021. Sau ngày 30/7/2021 – Hạn cuối gửi giấy đề nghị gia hạn Thuế, sẽ không được áp dụng cơ chế trên…

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận