Trang chủ Uncategorized EBITDA là gì? Cách tính EBITDA chuẩn xác

EBITDA là gì? Cách tính EBITDA chuẩn xác

Đăng bởi My Dung

EBITDA là gì? Cách tính EBITDA chuẩn xác – Chủ doanh nghiệp cần nắm bắt được những số liệu tài chính trọng yếu để đo lường hiệu suất hoạt động doanh nghiệp của mình. Các nhà đầu tư cũng thường nhìn vào những số liệu này để ra quyết định đầu tư. EBITDA là một trong những chỉ số tài chính quan trọng đó. Hãy cùng tìm hiểu xem EBITDA là gì và cách tính chỉ số này nhé!

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) là thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính tổng thể. Trong đó, mọi người sẽ thắc mắc về D – Depreciation và A – Amortization, đây là hai khoản khấu hao tài sản của doanh nghiệp:

  • Depreciation: khấu hao của tài sản cố định hữu hình (máy móc, thiết bị,…)
  • Amortization: khấu hao của tài sản cố định vô hình (bằng sáng chế, quyền sở hữu…)

EBITDA là gì?

Trong một số trường hợp thì chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư có thể sử dụng EBITDA để thay cho thu nhập ròng:

  • Sử dụng trong trường hợp cần so sánh với trung bình ngành để có cái nhìn chính xác nhất về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
  • Sử dụng phổ biến trong ngành có tỷ trọng tài sản lớn dẫn đến chỉ số chi phí khấu hao cao.
  • Sử dụng trong mô hình định giá EV/EBITDA hoặc sử dụng thay thế cho chỉ số dòng tiền hoạt động khi đưa ra quyết định đầu tư.
  • Sử dụng trong các chỉ số tài chính đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp:  EBITDA margin, Nợ/EBITDA, EBITDA/Chi phí lãi vay…

Công thức tính EBITDA như sau:

EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Thuế TNDN + Chi phí lãi vay + Khấu hao

Trong công thức ở trên, có thể thấy công thức tính EBIT:

EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Thuế TNDN + Chi phí lãi vay

Như vậy, có thể rút ngắn công thức tính EBITDA thành công thức như sau:

EBITDA = EBIT + Khấu hao

Trong đó, EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) có nghĩa là lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Công thức tính:

EBIT = Lợi nhuận trước thuế   + Chi phí lãi Vay

Các thông tin như lợi nhuận sau thuế, thuế, khấu hao và chi phí lãi vay được trình bày trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà cụ thể là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có các thông tin 2021 như sau:

  • Lợi nhuận sau thuế: 200 triệu đồng
  • Thuế TNDN: 40 triệu đồng
  • Chi phí khấu hao: 20 triệu đồng
  • Chi phí lãi vay: 20 triệu đồng

Căn cứ vào công thức tính EBITDA:

EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Thuế TNDN + Chi phí lãi vay + Khấu hao
= 200 + 40 + 20 + 20
= 280

Như vậy, dựa theo công thức tính EBITDA tính được EBITDA của doanh nghiệp A năm 2020 là 280 triệu đồng.

EBITDA là chỉ số quan trọng khi đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nên dễ dàng nhận thấy những ý nghĩa của chỉ số này:

Chỉ số EBITDA không tính đến các yếu tố kế toán và cho thấy hiệu năng kinh doanh một cách chính xác nhất, từ đó giúp nhà quản trị, chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư đánh giá đúng hơn về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó cũng chính là lý do mà bên cạnh chỉ số EBIT vốn đã khá quen thuộc, chúng ta nên quan tâm đến cả EBITDA.

Vậy tại sao EBITDA lại phản ánh hiệu năng kinh doanh một cách chính xác hơn? EBITDA loại bỏ thêm yếu tố khi loại bỏ ba yếu tố: lãi vay, tiền thuế và chi phí khấu hao. Đồng thời so với EBIT thì chỉ số này loại bỏ thêm yếu tố khấu hao. Việc xem xét chỉ tiêu lợi nhuận khi loại bỏ chi phí khấu hao phản ánh được hiệu năng kinh doanh sâu hơn vì thực chất doanh nghiệp đã chi mua TSCĐ từ trước đó, chi phí khấu hao TSCĐ thực chất không phải chi phí mới mà doanh nghiệp chi ra trong kỳ. Đặc biệt chi phí khấu hao còn phụ thuộc vào doanh nghiệp lựa chọn trích theo phương pháp nào.

EBITDA là gì? 2

Ngoài ra, các yếu tố lãi vay, tiền thuê, khấu hao cũng liên quan đến khía cạnh quản trị tài chính nhiều hơn là phản ánh hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chúng ta cùng phân tích ví dụ sau để thấy rõ hơn:

Doanh nghiệp A áp dụng phương pháp khấu hao nhanh, năm 2020 có các số liệu như sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)

EBIT: 8.500

Chi phí khấu hao: 2.000

=>  EBITDA của doanh nghiệp A: 10.500

Doanh nghiệp B áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, năm 2020 có các số liệu như sau:

EBIT: 9.000

Chi phí khấu hao: 1.000

=>  EBITDA của doanh nghiệp A: 10.000

Ta có: EBIT của doanh nghiệp B cao hơn EBIT của doanh nghiệp A, tuy nhiên nếu xét trên khía cạnh của EBITDA thì doanh nghiệp B có EBITDA thấp hơn doanh nghiệp B.

Điều này cho thấy, xét trên khía cạnh EBITDA thì doanh nghiệp A đang có hiệu năng kinh doanh tốt hơn dù chỉ tiêu Ebit hoặc lợi nhuận sau thuế có thể thấp hơn. Doanh nghiệp A có chi phí khấu hao cao hơn là do doanh nghiệp này lựa chọn phương pháp khấu hao nhanh.

Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực có chi phí khấu hao lớn như các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp công nghệ thì chỉ số EBITDA là chỉ số làm báo cáo tài chính “đẹp” hơn vì chỉ số lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp này thường thấp.

Trong trường hợp so sánh giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch lớn và rõ ràng về thuế TNDN, người ta sử dụng chỉ số EBITDA để đánh giá về tiềm năng của mỗi đơn vị để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất.

Chỉ số EBITDA thay thế cho dòng tiền: Nhiều nhà đầu tư lạm dụng việc đánh giá EBITDA thay cho chỉ số dòng tiền hoạt động để đưa ra quyết định đầu tư. Về cơ bản chỉ số này đã loại bỏ hai yếu tố là chi phí lãi vay và thuế TNDN nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp hoạt động không đóng chi phí lãi vay và thuế TNDN cho nhà nước. Vì vậy, EBITDA là một chỉ tiêu tốt để đánh giá khả năng sinh lời, nhưng không thể coi việc đánh giá EBITDA là đánh giá dòng tiền của doanh nghiệp.

EBITDA là gì? 3

Chỉ số EBITDA đại diện cho hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp: EBITDA âm là một cảnh báo cho hoạt động doanh nghiệp; EBITDA dương chưa chắc đã là dấu hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp sử dụng “mánh khóe” kế toán để chỉ số EBITDA cao hơn nhằm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Công Ty TNHH Tư vấn Tín Tâm Việt

Văn Phòng: 38/8 Liên Khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh| Tel: 0986.211.911 | FB: facebook.com/tintamviet.tax/

Để lại một bình luận