Trang chủ Tin tức Dịch vụ Quyết toán thuế 2020 nhanh chóng, tiết kiệm cho doanh nghiệp

Dịch vụ Quyết toán thuế 2020 nhanh chóng, tiết kiệm cho doanh nghiệp

Đăng bởi My Dung

Thời điểm Quyết toán thuế 2020 ngày càng đến gần, nếu bạn đang gặp vấn đề về hồ sơ thuế, kế toán của doanh nghiệp chưa lên được báo cáo thuế cuối năm… hãy nghĩ đến Đại lý Thuế Tín Tâm Việt. Tại đây, dịch vụ quyết toán thuế của Tín Tâm Việt sẽ là “công cụ” đắc lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn hoàn thành nghĩa vụ cung cấp số liệu, nộp thuế và lưu trữ hồ sơ thuế với cơ quan nhà nước.

Báo cáo thuế không chỉ là việc thống kê lại sổ sách, đối chiếu số liệu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà còn phải tính toán chi phí thuế TNCN, thuế TNDN, các loại thuế khác mà doanh nghiệp cần phải nộp… Tuy nhiên, nếu như không biết cách cân đối, tối ưu chi phí thì doanh nghiệp có thể sẽ phải nộp số tiền thuế lớn. Đó là chưa kể đến những sai sót về số liệu có thể xảy ra, dễ dẫn đến việc bị xử phạt pháp lý.

Dịch vụ quyết toán thuế 2020

Bên cạnh đó, nếu như:

– Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có nhiều chi phí đầu tư nên chọn giải pháp tự mình kê khai thuế?

– Công ty bạn chưa có nhân viên kế toán hoặc nhân viên kế toán đang trong thời gian nghỉ sinh, cần có người thay thế trong một thời gian nhất định?

– Doanh nghiệp của bạn cần một người có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và bằng cấp để quản lý và hướng dẫn mọi thứ liên quan đến báo cáo tài chính?

Và bạn đang nghĩ tới việc thuê một nhân viên kế toán giỏi để giải quyết các công việc như làm báo cáo tài chính, kê khai thuế tài chính, thiết lập sổ sách, chứng từ, cân đối lãi lỗ… Chi phí để trả lương cho một nhân viên kế toán như vậy là bao nhiêu…? Và còn vô vàn các chi phí phát sinh nữa như: phần mềm kế toán, bàn ghế cho nhân viên, máy in, máy vi tính, văn phòng phẩm… Hiệu quả mang lại có xứng với CHI PHÍ CAO như vậy mà bạn bỏ ra không ?

Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty dịch vụ kế toán có tư cách pháp nhân và kế toán trưởng có trình độ, năng lực để chịu trách nhiệm giải trình về việc hạch toán sổ sách kế toán và quyết toán thuế năm với cơ quan thuế khi doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán.

– Nếu kế toán doanh nghiệp thay đổi qua các năm sẽ dẫn không nhất quán trong cách hạch toán, theo dõi sổ sách và làm báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng nhiều vấn đề.

> Dịch vụ quyết toán cuối năm của Đại lý thuế Tín Tâm Việt sẽ giúp doanh nghiệp kiểm tra lại tính đúng đắn và thống nhất giữa các năm.

– Việc trải qua một thời gian dài, có thể dẫn đến toàn bộ hóa đơn chứng từ đang lưu trữ không đảm bảo được sự đầy đủ và dẫn đến việc doanh nghiệp có thể bị lúng túng khi giải trình với cán bộ thuế.

> Tín Tâm Việt sẽ khảo sát và phân loại chứng từ cho doanh nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế 2020 2

– Việc rà soát sổ sách kế toán, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp có thể ước tính được mức độ rủi ro về thuế doanh nghiệp cũng như lường trước các vấn đề sai sót khi quyết toán.

– Dịch vụ quyết toán thuế cũng tư vấn doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách để giảm bớt các rủi ro về thuế cho doanh nghiệp dựa trên các kết quả rà soát của chúng tôi.

– Giúp doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách kế toán, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình giải trình thuế để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm kiến thức kế toán và đã trải qua quyết toán thuế, chúng tôi sẽ chia sẻ các cách xử lý với doanh nghiệp đối với mỗi tình huống trong khi quyết toán thuế.

Để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp ở mức cao nhất, công việc thực hiện của dịch vụ quyết toán thuế 2020 mà Đại lý thuế Tín Tâm Việt sẽ tiến hành bao gồm:

Lập báo cáo tài chính năm 2020

– Để lập được báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần có sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết, các số liệu này phải được xử lý hoàn chỉnh thì mới lập được báo cáo.

– Lập báo cáo tài chính bao gồm các biểu mẫu sau :

+ Doanh nghiệp hạch toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC :

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp)
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Lưu ý: không cần phải nộp bảng cân đối phát sinh các tài khoản

+ Doanh nghiệp hạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC :

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản (bắt buộc)
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Lưu ý: không cần phải nộp báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

– Để lập được tờ khai này, doanh nghiệp cần có báo cáo tài chính, các số liệu tổng hợp và chi tiết trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

– Lập tờ khai quyết toán thuế cơ bản gồm các biểu mẫu sau :

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 03/TNDN)

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu 03-1A/TNDN)

+ Phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2A ( nếu có)

+ Và một số phụ lục liên quan (nếu có)

– Một số lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp :

+ Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi lỗ trên bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiếm khi trùng nhau vì lý do :

+ Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và một số quy định có liên quan.

+ Lợi nhuận trước thuế ở báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính thì được xác định theo Luật kế toán.

+ Dẫn đến có trường hợp : Theo báo cáo tài chính thì doanh nghiệp không có lợi nhuận nhưng vẫn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, vì chi phí hoặc các khoản điều chỉnh vượt quá phần lợi nhuận kế toán trước thuế.

Dịch vụ quyết toán thuế 2020 4

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

– Để lập được tờ khai này, doanh nghiệp cần có các dữ liệu cơ bản như sau :

+ Họ và tên đầy đủ của người lao động

+ Mã số thuế thu nhập cá nhân của người lao động

+ Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

+ Tổng hợp tổng thu nhập chịu thuế cuả kỳ quyết toán ( không bao gồm tiền ăn giữa ca)

+ Tổng hợp tổng số tiền bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp mà người lao động chịu

+ Tổng hợp tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đã khấu trừ của từng người lao động.

+ Xem các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay để thực hiện cho cá nhân có thu nhập.

+ Và một số thông tin đặc biệt khác

Lưu ý:

+ Nếu doanh nghiệp không phát sinh chi phí tiền lương trả cho người lao động thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm đó.

+ Kỳ quyết toán thường là từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm đó, ngoại trừ người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên.

+ Thuế thu nhập cá nhân chỉ phát sinh khi doanh nghiệp chi trả thu nhập cho người lao động

Kiểm tra soát xét

– Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp

– Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp

– Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán

– Kiểm tra lại số liệu kế toán của các năm, xem cách phân bổ hạch toán

– Lên báo cáo về những rủi ro của doanh nghiệp khi quyết toán thuế cuối năm

– Tư vấn hoàn thiện sổ sách

– Xử lý, hoàn thiện hệ thống SSKT đảm bảo quyết toán thuế: Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản, sổ nhật ký chung.

– Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.

– Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp đồng thời trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

– Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế cũng như các rủi ro chắc chắn của doanh nghiệp

Hỗ trợ giải trình quyết toán thuế

Đại diện cho Doanh nghiệp để làm việc với Cơ Quan Thuế, giải trình hợp lý tất cả các vấn đề mà Cơ Quan Thuế yêu cầu giải trình.

– Tín Tâm Việt là một công ty dịch vụ có địa chỉ làm việc rõ ràng. Chúng tôi có giấy phép, chứng nhận nghề đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực này.

– Tự hào ở TOP 10 đơn vị được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: là đại lý Thuế có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ quyết toán Thuế.

Dịch vụ quyết toán thuế 2020 3

– Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đã được Tổng Cục Thuế Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế, cùng kinh nghiệm trên 15 năm hoạt động trong ngành dịch vụ kế toán, tư vấn thuế và thực hiện dịch vụ về thuế, tiếp cận với nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau.

– “Uy tín và Tận Tâm” là phương châm hoạt động được đưa lên hàng đầu đối với mỗi nhân viên của Tín Tâm Việt.

– Đề cao quyền lợi của khách hàng: trong quá trình làm việc, nếu có bất kì sai sót nào thuộc về lỗi của nhân viên Tín Tâm Việt, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Chi phí phù hợp, giảm gánh nặng nhân sự cho doanh nghiệp. Tối ưu hóa chiến lược thuế để giảm chi phí tối đa nhất cho doanh nghiệp bạn.

– Luôn theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật để mang lại sự ổn định phát triển kinh doanh của bạn, tránh những trường hợp rủi ro, sai phạm luật thuế…

– Đề cao nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và bí mật số liệu của khách hàng trong các giao kết dịch vụ.

Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp luôn là vấn đề đau đầu với các chủ doanh nghiệp. Nhưng với dịch vụ quyết toán thuế cuối năm của Đại lý thuế Tín Tâm Việt, các vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết và chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ để đảm bảo lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế. Nếu như quý doanh nghiệp còn nhiều băn khoăn, lo lắng về dịch vụ quyết toán thuế cuối năm thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn qua hotline 0986 211 911 (Zalo, Facebook, Viber).

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận