Trang chủ Uncategorized 2 Cách đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân

2 Cách đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân

Đăng bởi My Dung

2 Cách đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân – Hiện nay, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử cho phép người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử. Nhờ đó, các cá nhân sẽ thuận lợi hơn trong việc nộp thuế, để nộp được hồ sơ kê khai, cá nhân cần đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế. Dưới đây là 2 cách hướng dẫn đăng ký giao dịch thuế điện tử đối với cá nhân.

Đăng ký tài khoản thuế điện tử tại cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ quốc gia

Dữ liệu thông tin của người nộp thuế bao gồm: họ tên, số chứng minh thư/CCCD, số điện thoại, email.

Lưu ý:

Số điện thoại đăng ký phải trùng khớp với thông tin của thuê bao số điện thoại đã đăng ký bên nhà mạng di động.

➤ Các bước thực hiện:

Trên giao diện trang chủ của Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, người nộp thuế chọn mục “Đăng ký” trên trang chủ.

➧ Bước 1: Chọn “Đăng ký”

2 Cách đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân 13

➧ Bước 2: Chọn:

Vui lòng chọn phương thức đăng ký: “Công dân”;

Xác minh mức độ trung bình (IAL2): “Thuê bao di động”.

➧ Bước 3: Tại màn hình “Đăng ký Thuê bao di động”: Nhập đầy đủ thông tin để đăng ký 🡺 Sau đó chọn “Đăng ký”;

➧ Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng và nhấn “Xác nhận”. Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì nhấn “Gửi lại OTP” để lấy lại mã OTP;

Lưu ý: Mã OTP có hiệu lực trong vòng 2 phút.

đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân

➧ Bước 5: Tại màn hình nhập mật khẩu, nhập và xác nhận lại mật khẩu sau đó nhấn “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản.

>>> Xem thêm: eTax Mobile – Ứng dụng nộp thuế điện tử

Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Dữ liệu thông tin của người nộp thuế bao gồm: mã số thuế cá nhân, họ tên, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, email.

Lưu ý:

Số điện thoại đăng ký phải trùng khớp với thông tin của thuê bao số điện thoại đã đăng ký bên nhà mạng di động.

➤ Các bước thực hiện

Trên giao diện trang chủ của Thuế Việt Nam tại địa chỉ: https://canhan.gdt.gov.vn, người nộp thuế chọn mục “Đăng ký” trên trang chủ.

➧ Bước 1: Chọn “Đăng ký”;

đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân 2

➧ Bước 2: Nhập thông tin: Mã số thuế và Mã kiểm tra 🡺 Đăng ký;

➧ Bước 3: Trên giao diện “Thông tin đăng ký tài khoản cá nhân”, bạn nhập thêm số điện thoại và email 🡺 Tiếp tục;

➧ Bước 4: Trên giao diện “Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử”, sau khi đã kiểm tra các thông tin cá nhân 🡺 Hoàn thành đăng ký.

Sau khi hoàn thành đăng ký, cơ quan thuế sẽ cấp mật khẩu gửi về số thuê bao di động đã đăng ký và thông báo đăng ký thành công vào email. Cuối cùng, bạn đăng nhập vào trang thuế điện tử, đổi lại mật khẩu mới.

Để lại một bình luận