Trang chủ Thuế thu nhập cá nhân Có thể đăng ký cùng một người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN không?

Có thể đăng ký cùng một người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN không?

Đăng bởi My Dung

Có thể đăng ký cùng một người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN không? – Công ty chị có trường hợp đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên A trong năm nay. Anh A muốn đăng ký giảm trừ cho con. Nhưng hiện tại bé đang được đăng ký giảm trừ bên mã số thuế của người mẹ. Vậy để bên chị đăng ký giảm trừ con được cho anh A thì cần thực hiện những gì? Thời gian tính giảm trừ người phụ thuộc của anh A có được tính từ tháng 01 không hay là chỉ được tính từ tháng bắt đầu thời điểm đăng ký tại công ty? – Câu hỏi của chị Anh (TPHCM).

Tại tiết c.2.4 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Các khoản giảm trừ

ă. Giảm trừ gia cảnh

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Như vậy, để trả lời cho thắc mắc “Có thể đăng ký cùng một người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN không?” thì câu trả lời là KHÔNG. Nếu như con của anh A đã được vợ anh A đăng ký là người phụ thuộc, thì anh A không được đăng ký thêm. Mà chỉ có cách là hai vợ chồng thỏa thuận lại về đăng ký người phụ thuộc đảm bảo nguyên tắc trên “mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế”.

Nếu anh A muốn đăng ký người phụ thuộc là con của mình thì anh A làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc lần đầu, vợ anh A làm thủ tục thay đổi người phụ thuộc.

Có thể đăng ký cùng một người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN không?

Về thời điểm tính giảm trừ, tại tiết c.2.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Theo nguyên tắc trên, nếu anh A đăng ký người phụ thuộc tại tháng bắt đầu phát sinh việc đăng ký thì sẽ được tính giảm trừ từ tháng đó. Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm thì sẽ được tính giảm trừ cho cả năm (tính từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thực tế).

>>> Xem thêm: Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc như thế nào?

Có thể đăng ký cùng một người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN không? 1

Tại tiết g.1 điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.1) Đối với con:

g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

g.1.2.1) Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

g.1.2.2) Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

g.1.3) Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hồ sơ chứng minh gồm:

g.1.3.1) Bản chụp Giấy khai sinh.

g.1.3.2) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Có thể đăng ký cùng một người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN không? 3

Để chứng minh người phụ thuộc giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với con anh A cần chuẩn bị những hồ sơ nêu trên.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Có thể đăng ký cùng một người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN không?? Cùng một số nội dung khác có liên quan. Các bạn theo dõi nội dung bài viết có vướng mắc khác vui lòng liên hệ trực tiếp đến ĐLT Tín Tâm Việt để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận