Trang chủ Uncategorized Nghị định 123: Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

Nghị định 123: Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

Đăng bởi My Dung

Nghị định 123: Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn? – Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nhiều đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử sẽ không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy chi tiết quy định này như thế nào, hãy cùng ĐLT Tín Tâm Việt đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nội dung kể trên.

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng HĐ điện tử.

Còn theo quy định cũ, đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, thì cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đầy đủ theo tháng, quý.

nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Lưu ý là các doanh nghiệp tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn xác thực không phải lập, gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn xác thực với cơ quan thuế (Căn cứ theo khoản 4 Điều 27 Quy định thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã ban hành kèm theo Quyết định 1209/QĐ-BTC).

Căn cứ theo điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đối tượng sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế thì vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 điều 14 nghị định 123/2020/NĐ-CP đáp ứng các yêu cầu sau thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in trong thời hạn tối đa 12 tháng:

  • Không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử
  • Không có hạ tầng công nghệ thông tin
  • Không có hệ thống phần mềm kế toán,
  • Không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Hoặc trong trường hợp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy đặt in.

Như vậy, dù chỉ là trường hợp thiểu số, tuy nhiên cứ sử dụng hóa đơn đặt in của cơ quan thuế thì vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

>>> Xem thêm: 5 Quy định cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123

nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm một số vấn đề dưới đây:

Khi doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, không thể cấp mã cho người bán thì trong thời gian chờ khắc phục, cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống được khắc phục, cơ quan thuế  thông báo cho các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn tử. Sau tối đa 02 ngày làm việc kể từ thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế, người nộp thuế gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế.

Căn cứ khoản 1, điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123.

Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2022 là ngày 30/4/2022

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 3

Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp không phải nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn.

Việc nắm vững các quy định về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không là rất cần thiết vì doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn để tránh việc bị xử phạt hoặc xảy ra những vấn đề nghiêm trọng hơn như sai sót thông tin kế toán. Để cập nhật những thông tin mới nhất về hóa đơn, bạn có thể liên hệ ĐLT Tín Tâm Việt theo Hotline: 0986.211.911 (Zalo, Viber) để có những hướng dẫn chi tiết nhất.

Để lại một bình luận