Trang chủ Hướng dẫn kế toán Có được khấu trừ thuế với hóa đơn chưa thanh toán không?

Có được khấu trừ thuế với hóa đơn chưa thanh toán không?

Đăng bởi My Dung

Có được khấu trừ thuế với hóa đơn chưa thanh toán không? – Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi mua hàng hóa, dịch vụ cũng có trường hợp chưa thanh toán tiền mua hàng. Vậy hóa đơn chưa thanh toán kê khai thế nào? Những hóa đơn chưa thanh toán có được khấu trừ thuế không? Trường hợp nào đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hiện nay? ĐLT Tín Tâm Việt cùng bạn giải đáp tất cả những thắc mắc này trong bài viết dưới đây.

Khi kê khai hóa đơn đầu vào thì những hóa đơn chưa thanh toán có được khấu trừ thuế không? Để giải đáp thắc mắc chung của nhiều kế toán, trước tiên Tín Tâm Việt cùng bạn tìm hiểu về những điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hiện nay?

– Các hàng hóa, dịch vụ hóa đơn mua vào có hóa đơn GTGT hợp pháp hoặc nếu hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu thì phải có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay nhà thầu nước ngoài (còn gọi là thuế nhà thầu);

– Các hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;

Lưu ý: Trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Tức những dưới 20 triệu đồng đã có thuế GTGT không cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Có được khấu trừ thuế với hóa đơn chưa thanh toán không? 1

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác. Cụ thể:

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản từ bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo hình thức thanh toán phù hợp với quy định hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu,…và các hình thức thanh toán theo quy định.

+ Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao gồm:

Thứ nhất, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra;

Thứ hai, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay mượn tiền, cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay mượn tiền dưới hình thức lập trước đó và chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa dịch vụ;

Thứ ba, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định pháp luật;

Cuối cùng là trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức cá nhân khác đang nắm giữ thì cũng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Ngoài ra, đối với trường hợp các hàng hóa, dịch vụ mua vào của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu nhưng lại được mua nhiều lần/ngày và có tổng giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì cũng chỉ được khấu trừ thuế khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Đồng thời, nhà cung cấp là người nộp thuế phải có mã số thuế, trực tiếp tiến hành khai và nộp thuế GTGT.

Để có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi: Hóa đơn chưa thanh toán có được khấu trừ thuế không, hãy cùng tìm hiểu quy định về khấu trừ thuế với trường hợp này.

Có được khấu trừ thuế với hóa đơn chưa thanh toán không?

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, các hóa đơn chưa thanh toán được khấu trừ thuế, ngoại trừ những hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán vào kỳ phát sinh việc thanh toán thực tế. Cụ thể việc khấu trừ thuế với các hóa đơn chưa thanh toán được Bộ Tài chính quy định:

Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC, Điều 1, Khoản 10 sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.”

Như vậy, đối với những hóa đơn mua trả chậm nên chưa thanh toán thì doanh nghiệp vẫn sẽ được kê khai thuế GTGT đầu vào nếu hàng hóa đó chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng. Tuy nhiên, nếu khi đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, doanh nghiệp vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp có phải điều chỉnh giảm không? Theo thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 quy định như sau:

“Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).”

Có được khấu trừ thuế với hóa đơn chưa thanh toán không? 2

Theo đó, căn cứ theo quy định trên doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ khi doanh nghiệp thanh toán mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng. Doanh nghiệp không phải điều chỉnh giảm cho đến khi đến thời hạn thanh toán mà doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng.

Bên cạnh đó, theo thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 18, Khoản 1 quy định đối tượng được hoàn thuế GTGT như sau:

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.”

Như vậy doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT khi doanh nghiệp có số thuế GTGT lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 tháng quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế mà không phụ thuộc trong đó có số thuế GTGT của hàng hóa chưa thanh toán hoặc đã thanh toán tiền hàng.

Bài viết trên, ĐLT Tín Tâm Việt đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến hóa đơn đầu vào chưa thanh toán. Qua đó giải đáp thắc mắc hóa đơn chưa thanh toán có được khấu trừ thuế không? Để nhiều kế toán hiểu rõ hơn tránh kê khai ko đúng đối với hóa đơn đầu vào chưa thanh toán.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận