Trang chủ Các loại thuế khác Có được khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài không?

Có được khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài không?

Đăng bởi My Dung

Có được khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài không? – Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT) là loại thuế áp dụng với các cá nhân, tổ chức nước ngoài khi họ có phát sinh thu nhập hay kinh doanh tại Việt Nam. Cách xác định thuế nhà thầu như thế nào? Có được khấu trừ thuế nhà thầu hay không? Hãy cùng tìm hiểu một số vấn đề về thuế nhà thầu qua chia sẻ của ĐLT Tín Tâm Việt trong bài viết sau m.

Theo Điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về thuế nhà thầu, cá nhân, tổ chức chịu thuế khi có những hoạt động như sau:

  • Kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập ở Việt Nam theo hợp đồng hoặc cam kết
  • Phân phối hàng hoá vào Việt Nam
  • Sản xuất hàng hoá tại Việt Nam và phát sinh thu nhập
  • Thông qua Việt Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng. Nhưng hợp đồng đứng tên nhà thầu nước ngoài.

Trong đó, số thuế phải nộp theo các trường hợp được xét như sau:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài là tổ chức nước ngoài thì số thuế nhà thầu sẽ bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp nhà thầu là cá nhân cư trú hoặc không cư trú thì số thuế nhà thầu nước ngoài sẽ bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Có được khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài không?

Cũng theo Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về thuế nhà thầu, thuế suất thuế nhà thầu nước ngoài dựa trên đối tượng đóng thuế và loại thuế cần nộp. Đầu tiên, ta xét về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân dựa trên thu nhập chịu thuế. Sau đó, ta xét đến thuế giá trị gia tăng mà nhà thầu nước ngoài phải nộp.

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được tính  theo ngành kinh doanh của nhà thầu nước ngoài. Chi tiết về thuế suất thuế TNDN được thể hiện qua bảng sau:

Có được khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài không? 1

– Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu nước ngoài

+ Đối với cá nhân nước ngoài không cư trú, thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 20% và không tính giảm trừ gia cảnh.

+ Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân được tính theo thuế suất giống với người Việt Nam.

– Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài

Thuế suất thuế giá trị gia tăng mà nhà thầu nước ngoài phải nộp được thể hiện qua bảng sau:

STT

Ngành kinh doanh

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

1

Dịch vụ, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, cho thuê, bảo hiểm

5%

2

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có liên quan đến hàng hóa

3%

3

Những hoạt động kinh doanh khác

2%

Thuế nhà thầu nước ngoài sẽ có 2 phương pháp tính thuế là phương pháp kê khai và phương pháp trực tiếp. Sử dụng phương pháp kê khai, nhà thầu nước ngoài sẽ được phép nộp thuế tương tự như doanh nghiệp Việt Nam và được khấu trừ theo quy định.

Nhà thầu nước ngoài sẽ phải đăng ký kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng giống như doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để được khấu trừ, nhà thầu nước ngoài cần đáp ứng được những điều kiện sau:

  • Là doanh nghiệp có đặt cơ sở thường trú tại Việt Nam
  • Là đối tượng có cư trú thuế tại Việt Nam
  • Thời hạn kinh doanh tại nước ta theo hợp đồng nhà thầu từ 183 ngày trở lên
  • Hoàn tất tờ khai đăng ký thuế và được cấp mã số thuế nhà thầu, áp dụng theo quy tắc chế độ kế toán của Việt Nam.

Đại diện bên Việt Nam cần có văn bản thông báo cho cơ quan thuế địa phương về việc nhà thầu nước ngoài sẽ nộp thuế nhà thầu theo phương pháp khấu trừ. Văn bản thông báo cần được nốp trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện nhiều hợp đồng trong một thời điểm, chỉ cần một trong số các hợp đồng đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được chấp thuận. Khi đó, các hợp đồng khác cũng phải thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ như đã đăng ký.

Có được khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài không? 3

Khi đó, các nhà thầu nước ngoài sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức thuế suất 20% trên lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp.

Như vậy, thuế nhà thầu nước ngoài được áp dụng với các cá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Để xác định thuế nhà thầu cần nộp, cần bám sát quy định của Thông tư 103/2014/TT-BTC và các hướng dẫn của Cơ quan Thuế trên địa bàn.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận