Trang chủ Thuế thu nhập cá nhân Quy định khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Quy định khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Đăng bởi My Dung

Quy định khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử – Bài viết tóm tắt các quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thay cho chứng từ tự in hoặc chứng từ giấy theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC áp dụng từ ngày 1/7/2022.

Căn cứ theo quy định của Cơ quan Thuế, đối với trường hợp cá nhân tự đi quyết toán thuế, khi đơn vị chi trả các khoản thu nhập cho cá nhân đã khấu trừ thuế TNCN thì phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân đó

Trước 30/06/2022: Căn cứ theo Quy định tại Thông tư 37/2020/TT-BTC thì đơn vị có 2 cách để cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là: mua chứng từ khấu trừ giấy từ Cơ quan thuế hoặc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in.

Từ 01/07/2022: Đơn vị chỉ được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Việc thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

Đơn vị đang sử dụng chứng từ khấu trừ TNCN giấy mua từ Cơ quan thuế

Lập công văn hủy chứng từ giấy đang sử dụng và nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế (Lưu ý báo đơn vị trao đổi trước với Cán bộ thuế phụ trách trước khi làm thủ tục). Mẫu công văn tải tại đây.

Lập hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo thông tư 78 và Nghị định 123 gửi Cơ quan thuế.

Sử dụng phần mềm có giải pháp kỹ thuật đáp ứng chứng từ khấu trừ thông tư 78 lập và nộp theo mẫu mới.

Đơn vị đang sử dụng chứng từ khấu trừ TNCN tự in theo thông tư 37/2010/TT-BTC

Thực hiện ngừng sử dụng chứng từ theo mẫu 37/2010/TT-BTC trên phần mềm đang sử dụng.

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ quý II/2022 theo mẫu (hạn nộp cuối là 30/07/2022).

Lập hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo thông tư 78 và Nghị định 123 gửi Cơ quan thuế.

Sử dụng phần mềm có giải pháp kỹ thuật đáp ứng chứng từ khấu trừ thông tư 78 lập và nộp theo mẫu mới.

Chứng từ khấu trừ theo thông tư 78 có hiệu lực áp dụng từ 1/7/2022, vì vậy:

Đối với các đơn vị đang sử dụng mẫu theo thông tư 37:

Dùng mẫu thông tư 37 đến hết 30/06/2022

Nộp bảng kê sử dụng Quý II theo mẫu thông tư 37

Đến 01/07/2022: thiết lập và sử dụng theo mẫu thông tư 78 sau đó phát hành (chương trình sẽ tự động ngừng phát hành mẫu thông tư 37 sau khi phát hành thông tư 78).

Đối với các đơn vị chưa sử dụng mẫu điện tử: Có thể đăng ký và sử dụng theo mẫu thông tư 78 theo yêu cầu của Cơ quan thuế.

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận