Trang chủ Tin tức Cập nhật các Chính sách mới được áp dụng trong năm 2022

Cập nhật các Chính sách mới được áp dụng trong năm 2022

Đăng bởi My Dung

Cập nhật các Chính sách mới được áp dụng trong năm 2022 – Cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng mỗi năm không phải nộp thuế, Hóa đơn không ghi đầy đủ nội dung cần thiết sẽ bị xử phạt, Giảm mức thu các khoản phí, lệ phí là 3 chính sách mới được áp dụng trong năm 2022

Cập nhật các Chính sách mới được áp dụng trong năm 2022 2

Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm không cần nộp thuế

Căn cứ theo Thông tư 100/2021/TT-BTC quy định cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế GTGT, TNCN.

Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (bao gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản.

Hóa đơn không ghi đầy đủ nội dung cần thiết sẽ bị xử phạt

Căn cứ theo Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập, trong đó bổ sung mức xử phạt đối với hành vi xử phạt hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định.

Hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định sẽ bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi quy định xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;

Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ;

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế (Nội dung mới bổ sung so với hiện hành);

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc cháy, hỏng, mất hóa đơn.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Cập nhật các Chính sách mới được áp dụng trong năm 2022 2

Giảm mức thu các khoản phí, lệ phí

Căn cứ theo Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí đơn cử như:

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d Mục 1 Biểu mức thu phí tại Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm; và bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm c, điểm đ Mục 1 Biểu mức thu phí tại Điều 1 Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2016/TT-BTC.

Lệ phí cấp Căn cước công dân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Phí trong chăn nuôi: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Cập nhật các Chính sách mới được áp dụng trong năm 2022

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt: Bằng 50% mức phí quy định tại Điều 3 Thông tư 295/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Chính sách trên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận