Trang chủ Thuế thu nhập cá nhân Chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN có bị phạt không?

Chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN có bị phạt không?

Đăng bởi My Dung

Chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN có bị phạt không? – Quy định về việc nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN có bị phạt không? Mức phạt là bao nhiêu? Cùng ĐLT Tín Tâm Việt tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm chứng từ tự in và chứng từ mua của cơ quan thuế.

Đối với chứng từ khấu trừ tự in: Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính. Sau khi hồ sơ hợp lệ và được sự chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố, tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình.

Đối với chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập phải làm hồ sơ gửi đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế đến cơ quan thuế. Việc nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN được pháp luật quy định Căn cứ điều 5 Thông tư số 37/2010/TT-BTC như sau:

Hàng quý thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ (theo phụ lục đính kèm Thông tư này) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ đã phát hành với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động.

Đối với chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do cơ quan thuế cấp, doanh nghiệp thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN có bị phạt không?

Quy định về việc chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Cá nhân, tổ chức sử dụng lao động và trả thu nhập đã khấu trừ thuế cho lao động phải thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế với cơ quan Thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 5 thông tư 37/2010/TT-BTC thì hàng quý, cá nhân, tổ chức thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Như vậy, theo quy định thì cá nhân, tổ chức nếu không sử dụng chứng từ khấu trừ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân vẫn phải nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế. Trường hợp cá nhân, tổ chức làm sai, nộp chậm hoặc không nộp thì mức phạt như làm sai, nộp chậm, không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN có bị phạt không? 2

Mức phạt khi chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Trường hợp doanh nghiệp làm sai, nộp chậm, không nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì mức phạt như làm sai, nộp chậm, không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Căn cứ Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt cụ thể:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  • Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  • Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
  • Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung về chậm nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà ĐLT Tín Tâm Việt muốn chia sẻ đến các bạn. Các doanh nghiệp cần nắm rõ các thông tin trên để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tránh mắc phải các trường hợp bị phạt.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận