Trang chủ Tin tức Cập nhật: Quy định về thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 14/04/2023

Cập nhật: Quy định về thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 14/04/2023

Đăng bởi My Dung

Cập nhật: Quy định về thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 14/04/2023 – Thông tư 13/2023/TT-BTC ban hành ngày 28/02/2023 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 tới đây. Theo đó, thông tư này sẽ ban hành một số hướng dẫn mới về thuế GTGT. Để tìm hiểu nội dung cụ thể, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây của ĐLT Tín Tâm Việt.

Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế GTGT đã được sửa đổi theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và Thông tư 80/2021/TT-BTC. Theo đó, tại Điều 1 Thông tư này quy định việc sửa đổi quy định về thuế GTGT trong một số trường hợp như sau:

– Giá tính thuế GTGT với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

– Giá tính thuế với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

– Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư.

Quy định về thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 14/04/2023

Khoản 1, Điều 1, Thông tư 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS của Thông tư 219/2013/TT-BTC. Theo đó: Đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS, giá tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định 49/2022/NĐ-CP là giá chuyển nhượng BĐS trừ giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT quy định cụ thể như sau:

– Trường hợp Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

– Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.

– Trường hợp thuê đất xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

– Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại điểm a.1 và điểm a.3 là tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định 49/2022/NĐ-CP. Theo đó:

– Trường hợp điện của công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc tổng công ty phát điện, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện được tính bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT.

– Trường hợp điện của công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc tổng công ty phát điện, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy nhiệt điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng nhà máy nhiệt điện. Nếu chưa có hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng nhà máy nhiệt điện, giá tính thuế GTGT được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT.

– Trường hợp điện của các công ty sản xuất điện (không bao gồm thủy điện, nhiệt điện), hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc tổng công ty phát điện, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy sản xuất điện là giá bán điện chưa có thuế GTGT do cơ quan có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện. Nếu chưa có giá bán điện cho từng loại hình phát điện theo Điểm 4, Điều 1, Nghị định 49/2022/NĐ-CP, giá tính thuế GTGT được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT.

Quy định về thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 14/04/2023 1

Thông tư 13/2023/TT-BTC thay thế Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC nội dung mới như sau:

Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính phủ. Đồng thời, Thông tư 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm a.4,  Khoản 2, Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định 49/2022/NĐ-CP: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Riêng trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định 49/2022/NĐ-CP từ ngày 01/07/2016 (hiệu lực thi hành trở về trước).

Kể từ ngày 14/4/2023, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01/HT ban hành kèm phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng.

– Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ.

– Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo Mẫu 01-1/HT ban hành kèm phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC, trừ trường hợp đã gửi hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế.

– Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư (nếu chi nhánh, Ban quản lý dự án thực hiện hoàn thuế).

Trên đây là nội dung mới về thuế GTGT theo Thông tư 13/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/4/2023. Đây là một nội dung quan trọng, hy vọng người nộp thuế và các doanh nghiệp cần lưu ý.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận