Trang chủ Thuế thu nhập cá nhân Cập nhật biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Cập nhật biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Đăng bởi My Dung

Cập nhật biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2023 – Để tính xác mức thuế phải nộp, mỗi cá nhân cần nắm rõ biểu thuế thu nhập cá nhân đang được áp dụng hiện nay. Sau đây là những cập nhật mới nhất về biểu thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, biểu thuế thu nhập cá nhân làm căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú bao gồm: Biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần. Chi tiết về từng biểu thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần

Theo khoản 1 Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, biểu thuế lũy tiến từng phần được áp dụng đối với thu nhập tính thuế của thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công.

Mức thuế suất thuế thu nhập áp dụng với các khoản thu nhập trên được xác định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Trong đó, thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công được tính bằng tổng thu nhập chịu thuế trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ gia cảnh và giảm trừ đối với chính cá nhân đóng thuế.

Cập nhật biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Biểu thuế thu nhập cá nhân toàn phần

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân, biển thuế toàn phần được áp dụng đối với thu nhập tính thuế của các khoản thu nhập đến từ các nguồn sau:

– Thu nhập từ đầu tư vốn.

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

– Thu nhập từ trúng thưởng.

– Thu nhập từ tiền bản quyền.

– Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

– Thu nhập từ nhận thừa kế.

– Thu nhập từ quà tặng.

Mức thuế suất thuế thu nhập áp dụng với các khoản thu nhập trên được xác định như sau:

STT

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

1 Thu nhập từ đầu tư vốn 5
2 Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5
3 Thu nhập từ trúng thưởng 10
4 Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10
5 Thu nhập từ chuyển nhượng vốn (giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn). 20
6 Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (giá chuyển nhượng từng lần) 0,1

Căn cứ Chương 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

STT

Loại thu nhập

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

1 Thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp =  Tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập

Số thuế tính theo từng bậc thu nhập = Thu nhập tính thuế của bậc thu nhập x Thuế suất tương ứng

2 Thu nhập từ đầu tư vốn Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%
3 Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%
4 Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%
5 Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%
6 Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%
7 Thu nhập từ trúng thưởng Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 10%
8 Thu nhập từ thừa kế, quà tặng Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 10%

Trên đây là những cập nhật mới nhất về biểu thuế thu nhập cá nhân cùng bảng tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu còn vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, bạn đọc vui lòng liên hệ Hotline: 0986.211.911 (Zalo, Viber) của ĐLT Tín Tâm Việt để được các chuyên gia pháp lý của chúng tôi tư vấn chi tiết.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận