Trang chủ Thành lập doanh nghiệp Cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Đăng bởi My Dung

Cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa – Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy mô gôm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần dựa vào các tiêu chí mà ĐLT Tín Tâm Việt chia sẻ trong bài viết sau đây.

tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa 1

Theo Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sẽ căn cứ vào những tiêu chí sau:

Tiêu chí

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ
Số lao động tham gia BHXH

 

Bình quân năm không quá 10 người

 

Bình quân năm không quá 10 người

 

Bình quân năm không quá 100 người

 

Bình quân năm không quá 50 người

 

Bình quân năm không quá 200 người

 

Bình quân năm không quá 100 người
Tổng doanh thu năm

 

≤ 3 tỷ đồng

 

≤ 10 tỷ đồng

 

≤ 50 tỷ đồng

 

≤ 100 tỷ đồng

 

≤ 200 tỷ đồng

 

≤ 300 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn

 

≤ 3 tỷ đồng

 

≤ 3 tỷ đồng

 

≤ 20 tỷ đồng

 

≤ 50 tỷ đồng

 

≤ 100 tỷ đồng

 

≤ 100 tỷ đồng

 

Cách xác định lĩnh vực hoạt động

Căn cứ Điều 6 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngành nghề chính này được xác định theo hệ thống ngành kinh tế mới nhất ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Cách xác định số lao động tham gia BHXH bình quân năm

Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội. (khoản 1 Điều 7 Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017).

tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa

Theo đó, cách tính số lao động tham gia BHXH bình quân năm:

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm = Tổng số lao động tham gia BHXH của năm: 12

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

Cách xác định tổng vốn của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Tổng nguồn vốn của năm được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Tổng nguồn vốn của năm được xác định tại thời điểm cuối năm.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

>>> Xem thêm: Dịch vụ Kế toán Thuế – Giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp nhỏ

Xác định tổng doanh thu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được xác định trong bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính năm trước đó.

Doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề tính tới thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ.

Trên đây là những tiêu chí và cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất. Nếu cần giải đáp chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi –  ĐLT Tín Tâm Việt để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận