fbpx
Trang chủ Hỏi đáp bảo hiểm Bảo hiểm thất nghiệp 20 câu hỏi đáp cần biết

Bảo hiểm thất nghiệp 20 câu hỏi đáp cần biết

Đăng bởi admin

Bảo hiểm thất nghiệp quyền lợi rất lớn cho người lao động

Là một trong những chế độ nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động nên Bảo hiểm thất nghiệp là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người lao động không có điều kiện để hiểu rõ các quy định cũng như quyền lợi về chế độ bảo hiểm này. Để giúp các bạn nhận được những quyền lợi chính đáng trong giai đoạn thất nghiệp, Tín Tâm Việt sẽ cung cấp thông tin cũng như giải đáp thông qua những thắc mắc, những câu hỏi mà các bạn đọc đã gửi về cho chúng tôi.

Dịch vụ hỗ trợ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 1

20 câu hỏi đáp cần biết về bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp gồm những trợ cấp nào?

Đáp:  Bao gồm các khoản trợ cấp như sau:

– Trợ cấp thất nghiệp.
– Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
– Hỗ trợ Học nghề.
– Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Đáp: Những điều kiện cần có để hưởng BHTN:

– Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.
– Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
– Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng hoặc 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ tuỳ từng loại Hợp đồng.
– Đã nộp hồ sơ hưởng BHTN tới TTDVVL trong thời hạn 03 tháng
– Chưa tìm được việc làm trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

Có thể nhận trợ cấp thất nghiệp 1 lần không?

Đáp: Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tiền trợ cấp sẽ được chi trả hằng tháng trong suốt thời gian hưởng (không được thanh toán bảo hiểm thất nghiệp 1 lần).

Bị sa thải/đuổi việc có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đáp: Có, bởi trường hợp này người lao động không được xem là chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó, khi bị sa thải và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng BHTN.

Nghỉ việc ngang có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đáp: Trường hợp NLĐ nghỉ việc ngang (đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định pháp luật) thì sẽ không đủ điều kiện để hưởng TCTN theo quy định của pháp luật.

Đóng bảo hiểm 10 tháng có được hưởng thất nghiệp không?

Đáp: Đóng bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng.

Bắt buộc NLĐ phải đóng thêm để đủ 12 tháng trong vòng 24 hoặc 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng thất nghiệp nữa không?

Đáp: Trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trễ hẹn khai báo thất nghiệp thì người lao động sẽ bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó.

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đi xuất khẩu lao động không?

Khi NLĐ ra nước ngoài xuất khẩu lao động sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN và không được bảo lưu thời gian hưởng TCTN.

Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng tiền không?

Đáp: Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp tháng đầu vẫn có thể được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp phải làm gì?

Đáp: Giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp được cấp nhằm mục đích thông báo ngày cho người lao động lên khai báo tình trạng việc làm hàng tháng đúng hẹn để đảm bảo điều kiện được tiếp tục hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

Để bảo đảm quyền lợi của mình là được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bạn bị mất giấy hẹn thì bạn cần trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đã đăng ký nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo và xin cấp lại thời gian đi khai báo hàng tháng, tránh tình trạng bị quá ngày hẹn trong giấy hẹn bị mất.

Nghỉ việc bao lâu thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Đáp:Người lao động sẽ phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp lên Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Lấy bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến BHXH không?

Đáp: Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu

Như vậy, hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ảnh hưởng đến thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đáp: Nếu người lao động đủ cả điều kiện hưởng chế độ thai sản và hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hoàn toàn có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ thai sản miễn sao đảm bảo nộp hồ sơ đầy đủ cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn quy định.

Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đáp: Đối với trường hợp người lao động ra nước ngoài định cư hay ra nước ngoài để làm việc theo hợp đồng sẽ là sự kiện chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp dù trước đó họ đã đủ điều kiện để lãnh theo quy định.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 8 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp?

Đáp: Người lao động nếu đáp ứng đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đóng bảo hiểm thất nghiệp 8 năm thì sẽ được hưởng 8 tháng trợ cấp thất nghiệp.
– Đối với từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng đầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 03 tháng thất nghiệp;
– Đối với 60 tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn lại: hưởng 60/12 = 05 tháng thất nghiệp.
– Tổng thời gian hưởng thất nghiệp = 03 + 05 = 08 tháng hưởng thất nghiệp.

Đọc thêm:  5 Thông tin cơ bản về Bảo hiểm xã hội
Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được tham gia BHXH tự nguyện hay không?

Đáp: Người lao động khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoàn toàn có thể tham gia BHXH tự nguyện. Tức là trong trường hợp của bạn, khi bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn có thể tự tham gia BHXH tự nguyện theo mong muốn của bạn.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ 12 tháng có được hưởng hay không?

Đáp: Toàn bộ thời gian đóng BHTN chưa đủ 12 tháng sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp dù có đáp ứng các điều kiện còn lại.

Cán bộ, công chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đáp: Cán bộ, công chức không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp bởi vì họ là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Khi về nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đáp: Khi chấm dứt hợp đồng lao động và đã làm hồ sơ hưởng lương hưu nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền, đã có quyết định hưởng chế độ hưu trí thì người lao động sẽ không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Có thể làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Đáp: Người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm do Sở lao động – thương binh và xã hội thành lập.

Có được ủy quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp không?

Đáp: Theo quy định của của pháp luật NLĐ chỉ được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN trong một số trường hợp nhất định, không có quy định nào về việc NLĐ được ủy quyền cho người khác nhận tiền TCTN.

Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ hè của giáo viên nữ chỉ được hưởng trợ cấp thai sản, không được hưởng tiền lương thời gian hè. Thời gian hè đó giao viên sẽ được nghỉ bù bằng thời gian nghỉ phép hàng năm theo quy định của bộ luật lao động.

Để hiểu rõ hơn về Bảo hiểm thất nghiệp, về hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thất nghiệp… các bạn có thể tham khảo thêm bài viết Dịch vụ hỗ trợ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở bài viết trước đó hoặc theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất. Tín Tâm Việt chân thành cảm ơn những bạn đọc đã tin tưởng gửi câu hỏi và sử dụng dịch vụ của công ty. Mọi thắc mắc của các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có những giải đáp chính xác nhất về trường hợp của mình thông qua Hotline: 0986.211.911 (Zalo).

Nếu các Bạn thấy bài viết chia sẻ thông tin bổ ích! Hãy bình chọn cho mình 5 sao bên dưới để tổng hợp thêm nhiều câu hỏi đáp thường gặp nữa nhé! Cảm ơn các Bạn! 🙂

Để lại một bình luận