Trang chủ Hướng dẫn kế toán Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

Đăng bởi My Dung

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS – Nếu làm sai báo cáo tài chính gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp, doanh nghiệp cần khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ bổ sung gồm có: Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh; bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS và tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“….

c.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ; tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

c.2) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung, và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

c.3) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.”

Mẫu số 01/KHBS - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 2

> Như vậy, căn cứ theo quy định trên có thể kết luận trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế và giảm tiềm thuế thì mới cần tới mẫu Mẫu số 01/KHBS – Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh trong hồ sơ khai thuế bổ sung. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp thì không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Dưới đây là mẫu số 01/KHBS – Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Mẫu số 01/KHBS - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Trên đây là mẫu số 01/KHBS – Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu vẫn còn thắc mắc liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho dịch vụ kế toán của ĐLT Tín Tâm Việt để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết hơn.

Công Ty TNHH Tư vấn Tín Tâm Việt

Văn Phòng: 38/8 Liên Khu 10-11, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh| Tel: 0986.211.911 | FB: facebook.com/tintamviet.tax/

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận