Trang chủ Uncategorized 10 Phương pháp giúp Doanh nghiệp tối ưu thuế (P.2)

10 Phương pháp giúp Doanh nghiệp tối ưu thuế (P.2)

Đăng bởi My Dung

10 Phương pháp giúp Doanh nghiệp tối ưu thuế – Rõ ràng, việc tối ưu thuế cho doanh nghiêp luôn là vấn đề mà mọi chủ doanh nghiệp đều rất quan tâm. Như phần 1 của bài viết đã làm rõ, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến Thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, về cơ bản, phương pháp tối ưu thuế sẽ bao gồm “tối ưu việc thu tiền – giảm” và “tối ưu tăng chi phí” – Kê khai được đúng nhất những chi phí phát sinh.

Chi phí thuê ngoài

Các chi phí thuê ngoài của Doanh nghiệp cần được kê khai thật đầy đủ, chi tiết, có thể kế đến như:

 • Thuê vận chuyển ngoài cho công ty
 • Thuê lại gia công dịch vụ
 • Thuê nhà thầu phụ
 • Thuê nhân công/ dịch vụ hỗ trợ

Tất cả chi phí này đều là chi phí thực tế doanh nghiệp phải trả. Tuy nhiên, nó không phát sinh thường xuyên. Để chủ doanh nghiệp có thể kê khai được, Kế toán cần lưu lại chi tiết, bao gồm hợp đồng, hóa đơn, các tài liệu làm căn cứ thanh toán.

Phương pháp giúp Doanh nghiệp tối ưu thuế 4

Chi phí không có hóa đơn trực tiếp

Doanh nghiệp sẽ có những chi phí phát sinh không có hóa đơn. Tuy nhiên vẫn có phương án kê khai phù hợp nếu kế toán có đủ chứng từ. Phương pháp tối ưu thuế này ảnh hưởng rất nhiều đến thực tế.

Khi thuê lại văn phòng, sẽ có các loại chi phí không có hóa đơn:

 • Chi phí thuê nhà ( với doanh nghiệp thuê của cá nhân)
 • Chi phí tiền điện, nước (hóa đơn tên chủ nhà)
 • Chi phí thuê dịch vụ của cá nhân
 • Chi phí mua sản phẩm trực tiếp sản xuất:
 • Nông sản
 • Vật liệu xây dựng
 • Thủy hải sản…

Những chi phí này, Kê toán cần kê khai thật chi tiết và có xác nhận thanh toán, bảng kê, hợp đồng để tính vào chi phí thuế.

Chi phí vẫn hành Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tăng chi phí dựa vào các hoạt động của doanh nghiệp phát sinh:

 • Mua thêm các vật dụng, công cụ dụng cụ cho văn phòng, cho nhân viên
 • Chi phí để tổ chức hoạt động tăng cường đoàn kết nhân viên
 • Chi phí ăn uống
 • Chi phí du lịch
 • Chi phí phục vụ việc phát triển doanh nghiệp
 • Mở cơ sở mới để hoạt động
 • Chi phí thuê nhượng quyên thương hiệu

Với những chi phí này , có thể thực tế chưa phát sinh doanh thu, nhưng doanh nghiệp có thể liệt kê chi phí để theo đúng thực tế hoạt động. Những chi phí này cũng cần các bằng chứng phù hợp.

Phương pháp giúp Doanh nghiệp tối ưu thuế 5

Các chi phí theo nguyên tắc kế toán

Một số nguyên tắc kế toán có thể thay đổi chi phí thuế của doanh nghiệp hàng năm. Với điều kiện thực tế những năm trước phát sinh. Ngoài ra, với sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh, cần phải lưu ý kỹ để ghi nhận lại:

 • Chuyển lỗ giữa các kỳ, các năm
 • Điều chỉnh thời gian xuất hóa đơn (cần làm trọn bộ chứng từ).
 • Các kỹ thuật về xuất hóa đơn điều chỉnh
 • Các chi phí liên quan nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Các chi phí nghiên cứu – bổ sung phát triển sản phẩm thường sẽ không tạo ra ngay doanh thu. Vì vậy, cần phải liệt kê chi tiết và lý do để có thể kê khai chi phí này. Bao gồm:
 • Chi phí cho nghiên cứu – phát triển sản phẩm nội bộ
 • Chi phí thuê nghiên cứu sản phẩm
 • Chi phí kiểm thử sản phẩm

Tất cả những chi phí này đều phải liệt kê vào hoạt động của doanh nghiệp. Những chi phí này Kế toán xem xét đủ chứng từ để có thể hợp lý hóa vấn đề Thuế

Như vậy, ĐLT Tín Tâm Việt vừa đưa ra 10 yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp tối ưu Thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là những yếu tố chung, mỗi loại chi phí sẽ có những yếu tố ảnh hưởng khác nhau. Chủ doanh nghiệp có thể nghiên cứu kỹ hơn tại loạt bài của chúng tôi về Thuế.

Để lại một bình luận